Προωθούνται αλλαγές σχετικά με το πλαίσιο για την υιοθεσία και την αναδοχή, στοχεύοντας στο να γίνουν οι διαδικασίες πιο γρήγορες και πιο διάφανες.

Το σχετικό νομοσχέδιο για τις αλλαγές στη διαδικασία για υιοθεσία και αναδοχή αναμένεται να κατατεθεί μέσα στις επόμενες ημέρες στη Βουλή απ’ το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά αναφορικά με τη διαδικασία για υιοθεσία και αναδοχή, προωθούνται έξι συνολικά αλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα το νομοσχέδιο για την υιοθεσία και την αναδοχή προβλέπει:

  1. Τη δραστική μείωση του χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας, βάσει δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος. Εντός τριών μηνών από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση καταλληλότητας των υποψήφιων γονέων.
  2. Την καθιέρωση ενιαίων κριτηρίων για όλους τους ενδιαφερόμενους.
  3. Τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου, στο οποίο θα εγγράφονται υποψήφιοι αλλά και οι εγκεκριμένοι θετοί ή και ανάδοχοι γονείς.
  4. Τη δημιουργία Ειδικού Μητρώου, στο οποίο θα εγγράφονται τα στοιχεία των ανηλίκων που φιλοξενούνται σε μονάδες παιδικής προστασίας και φροντίδας είτε λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου είτε ως ιδιωτικού δικαίου.
  5. Τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας (ΕΣΑνΥ), με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας, Εισαγγελέα Ανηλίκων, νομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς και εμπειρογνώμονες
  6. Τη συνεργασία με μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), ώστε να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εντός του χρονοδιαγράμματος.

Σημειώνεται επίσης ότι όλοι οι φάκελοι θα είναι απόρρητοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ειδικά για τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς, προβλέπεται ο θεσμός της “βραχείας επαγγελματικής αναδοχής” με στόχο να μειωθεί ο χρόνος παραμονής τους στα ιδρύματα.