Πιο αυστηρές οι ποινές για τα ρατσιστικά εγκλήματα με τους νέους ΠΚ

LIKE US ON FACEBOOK

Πιο αυστηρές οι ποινές για τα ρατσιστικά εγκλήματα, τα οικονομικά εγκλήματα, τους καταχραστές δημοσίου, τη δωροδοκία αλλά και την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τι αλλάζει;

Ο νέος Ποινικός Κώδικας που ψηφίστηκε σε Βουλή φέρνει σημαντικές αλλαγές και αυτές θα ξεκινήσουν να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου. Μεταξύ άλλων και οι ποινές για τα ρατσιστικά εγκλήματα αλλάζουν ενώ η κατάργηση του Νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1609/50) και η ενσωμάτωσή του στο νέο Ποινικό Κώδικα αποτελεί επίσης μια σημαντική αλλαγή.

Τι αλλάζει στις ποινές για τα ρατσιστικά εγκλήματα;

Βασική βελτίωση είναι η ειδική διάταξη αυστηρής τιμώρησης του ρατσιστικού εγκλήματος (82Α ΠΚ). Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, «η μόνη αλλαγή που υιοθετείται στο Σχέδιο Νόμου είναι η απλοποίηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται τα νέα πλαίσια ποινής. Στο σχέδιο προβλέπεται ειδικότερα ότι στην περίπτωση πλημμελήματος που τιμωρείται με φυλάκιση ως ένα έτος, το ελάχιστο όριο της ποινής αυξάνεται κατά έξι μήνες. Στις λοιπές περιπτώσεις πλημμελημάτων, το ελάχιστο όριο αυτής αυξάνεται κατά ένα έτος και στην περίπτωση κακουργήματος το ελάχιστο όριο ποινής αυξάνεται κατά δύο έτη».

Τι αλλάζει στα οικονομικά εγκλήματα;

Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο ΠΚ και στα οικονομικά εγκλήματα. Πιο συνοπτικά, η πράξη της δωροδοκίας μετατρέπεται σε πλημμέλημα, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει πλέον νέο πλαίσιο ποινής ενώ προβλέπεται ακόμη και η παύση της δίωξης της κακουργηματικής απιστίας, εφόσον το ζητήσει ο παθών.

Για τους καταχραστές δημοσίου όταν  αξία του αντικειμένου υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 €, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών και χρηματική ποινή έως 1000 ημερήσιες μονάδες. Παράλληλα, για όλα τα εγκλήματα που δεν εμπεριέχουν χρήση βίας (πχ. Απάτη, απιστία κτλ), ορίζεται ένας λόγος απαλλαγής από την ποινή εφόσον ο υπαίτιος μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του στο ακροατήριο ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα καταβάλλοντας αποδεδειγμένα το κεφάλαιο και τους τόκους υπερημερίας, από την ημέρα τέλος του εγκλήματος.

Όσον αφορά στη δωροδοκία, η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου (δωροληψία) μετατρέπεται σε πλημμέλημα, όταν σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του χωρίς να αντίκειται σε αυτά. «Εδώ εμπίπτουν οι κάθε είδους παράνομες αμοιβές εξυπηρετήσεις ή όποια άλλα ανταλλάγματα τυχόν αξιώσει ή αποδεχθεί ένας υπάλληλος προκειμένου να ενεργήσει υπέρ του δότη ή άλλου προσώπου, κατά τρόπο που δεν αντιβαίνει κατά τα λοιπά στα υπηρεσιακά του καθήκοντα» επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση. Όμως, το ίδιο αδίκημα έχει κακουργηματική φύση, με ποινή κάθειρξης έως δέκα έτη, εφόσον η πράξη αντίκειται στα καθήκοντά του. Ξεχωριστά καταγράφεται η δωροδοκία – δωροληψία δικαστικών λειτουργών, πολιτικών προσώπων και στον ιδιωτικό τομέα, αδικήματα που παραμένουν κακουργήματα.

Για την ανθρωποκτονία από πρόθεση

Η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, δεν τιμωρείται μόνο με τα ισόβια δεσμά, αφού προβλέπεται και πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών. Στόχος για την αλλαγή αυτή είναι να ενταχθούν στο επίμαχο άρθρο περιπτώσεις ανθρωποκτονίας από πρόθεση, οι οποίες μπορεί να μην τελέστηκαν σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής (το μόνο που αναγνωρίζει ο Ποινικός Κώδικας) ωστόσο έχουν ιδιαίτερα πραγματικά περιστατικά, τα οποία δεν οδηγούν απαραίτητα στην ισόβια κάθειρξη.

Στη σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων (312ΠΚ), «η νέα διάταξη φιλοδοξεί να καλύψει και το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση όπου εξηγείται πως μεταξύ άλλων προβλέπεται η επιβολή αυξημένων ποινών για τις σωματικές βλάβες που προκαλούνται σε βάρος του συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος του συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, χωρίς να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα άτομα βρίσκονται σε αδύναμη θέση. «Σε περιπτώσεις αυτές η αδύναμη θέση θεωρείται ως δεδομένη, εξαιτίας των δεσμεύσεων που δημιουργεί συμβίωση» καταλήγει η έκθεση.

Διαβάστε επίσης:

Πέρασαν απ’ τη Βουλή οι νέοι Ποινικοί Κώδικες

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved