Ποιοι θα πάρουν ΕΚΑΣ το 2018 και πώς διαμορφώνεται το ποσό

LIKE US ON FACEBOOK

Τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ το 2018 ορίζει η εγκύκλιος του αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία κοινοποιήθηκε την Πέμπτη απ’ τον ΕΦΚΑ σ’ όλες τις υπηρεσίες.

Για να λάβουν οι συνταξιούχοι το ΕΚΑΣ ύψους 35 ευρώ θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, το μεικτό μηνιαίο εισόδημά τους από συντάξεις κύριες και επικουρικές να μην υπερβαίνει τα 643 ευρώ και το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τις 8.884 ευρώ.

Σημειώνεται πως δεν δικαιούνται το ΕΚΑΣ όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 13.5.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως αν πληρούν ή όχι τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια.

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους, όπως επίσης και σε δικαιούχους σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ εκτός του ΟΓΑ.

Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ:

  • Ηλικιακές προϋποθέσεις
  • Εισοδηματικά κριτήρια σ’ όσους δικαιούνται σύνταξη (γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) από τους ανωτέρω πρώην φορείς κύριας ασφάλισης, η καταβολή της οποίας -σύμφωνα με την απόφαση συνταξιοδότησης του αρμόδιου φορέα κύριας ασφάλισης- αρχίζει πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (ήτοι μέχρι και 12.5.2016).

Τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Ασθένειας και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Το ΕΚΑΣ του 2018 χορηγείται με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved