Το ΔΝΤ σταμάτησε να επιμένει στις εκτιμήσεις που έκανε το 2026 κι αναθεώρησε για τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας. Παράλληλα, βλέπει επίτευξη των στόχων, όπως αναφέρεται στην έκθεσή του «Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor), η οποία παρουσιάστηκε στο Μπαλί.

Το ΔΝΤ για τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας βελτίωσε τις εκτιμήσεις του και δεν άφησε αιχμές σχετικά με την ικανότητα της χώρας μας να πετύχει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα που έχει συμφωνήσει με τους Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Ταμείο αναθεωρεί πλέον το στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος το 2017 από το 3,7% του ΑΕΠ, στο 4,2% του ΑΕΠ υπερδιπλάσιο της εκτίμησης που έκανε προ δωδεκαμήνου, όταν και τοποθετούσε το πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,7% του ΑΕΠ.

Το 2018 αναμένει πως το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ και όχι στο 2,9% του ΑΕΠ που ανέμενε τον Απρίλιο.

Για τα έτη από το 2019 έως το 2022 το Ταμείο εκτιμά πως το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος θα ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ, δηλαδή θα είναι εντός των στόχων που προβλέπει η συμφωνία της Ελλάδος με την Ευρωζώνη, χωρίς, ωστόσο, να βλέπει τον προσθετό δημοσιονομικό χώρο που βλέπει η ελληνική Κυβέρνηση.

Όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος το 2023, τον Απρίλιο οι αναλυτές του Ταμείου τοποθετούσαν στο 1,5% του ΑΕΠ την πρόβλεψη για το πρωτογενές πλεόνασμα του εν λόγω έτους. Πλέον αναθεωρούν σημαντικά την εκτίμησή τους και αναμένουν πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ. Όλα αυτά ενώ για το ίδιο έτος το Ταμείο αναμένει οριακή ανάπτυξη της Ελλάδος με ρυθμό 1,2%!

Άλλα στοιχεία της έκθεσης του ΔΝΤ:

  • Ως προς το ισοζύγιο της γενικής Κυβέρνησης το Ταμείο εκτιμά πως η Ελλάδα είχε δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ το 2017 (τον Απρίλιο μιλήσουμε για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό).
  • Το 2018 εκτιμά δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,5% του ΑΕΠ (τον Απρίλιο μιλήσουμε για οριακό δημοσιονομικό έλλειμμα 0,1% του ΑΕΠ),  το οποίο θα ισοσκελιστεί το 2019.
  • Το ΔΝΤ εκτιμά πως θα γίνει επαναφορά της Ελλάδος σε δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 0,3% του ΑΕΠ το 2021, ενώ για το 2022 εκτιμά πως θα καταγραφεί δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,1%. Για το 2023 θεωρεί πως το δημοσιονομικό έλλειμμα θα διαμορφωθεί στο 0,4% του ΑΕΠ όταν τον Απρίλιο μιλούσε για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4% του ΑΕΠ.
  • Για το διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος (το πλεόνασμα συνυπολογιζόμενου του ρυθμού ανάπτυξης), οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ είναι ότι η Ελλάδα έχει σήμερα το μεγαλύτερο διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα στον αναπτυγμένο κόσμο. Συγκεκριμένα, το Ταμείο εκτιμά πως το 2017 η Ελλάδα πέτυχε διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα 7,4% του ΑΕΠ (εκτιμούσε 4,9% του ΑΕΠ τον Απρίλιο). Εφέτος το διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στο 5,8% του ΑΕΠ (από 3,8% που ήταν η πρόβλεψη του Απριλίου), το 2019 το διαρθρωτικό πλεόνασμα τοποθετείται στο 5,1% του ΑΕΠ (από 4,1% του ΑΕΠ της αρχικής πρόβλεψης), το 2020 στο 4,3% του ΑΕΠ, το 2021 στο 3,9% του ΑΕΠ, το 2022 στο 3,6% του ΑΕΠ και το 2023 στο 3% του ΑΕΠ (από 1,2% που ήταν η πρόβλεψη του Απριλίου).
  • Το ΔΝΤ αναμένει πως τα έσοδα της γενικής Κυβέρνησης θα μειωθούν σταδιακά έως το 2023 ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα από 49% του ΑΕΠ το 2017, αναμένει πως θα μειωθούν στο 48,7% του ΑΕΠ  το 2018, στο 47,1% του ΑΕΠ το 2019, το 2020 στο 46,3% του ΑΕΠ, το 2021 στο 45,7% του ΑΕΠ και θα υποχωρήσουν περαιτέρω στο 45% του ΑΕΠ το 2022 και το 2023. Αυτή η μείωση των εσόδων της γενικής Κυβέρνησης θα εξισορροπηθεί από τη μείωση των δαπανών της γενικής Κυβέρνησης, η οποία πλέον το ΔΝΤ εκτιμά πως θα κινηθεί πιο «επιθετικά» από τι προέβλεπε προ έξι μηνών. Ειδικότερα, οι δαπάνες από 48,1% του ΑΕΠ εφέτος, το 2019 θα ανέλθουν στο 47,1% του ΑΕΠ, το 2020 στο 46,1% του ΑΕΠ, το 2021 θα μειωθούν στο 45,5% του ΑΕΠ, το 2022 στο 44,9% του ΑΕΠ, ενώ το 2023 θα αυξηθούν στο 45,4% του ΑΕΠ.
  • Για το χρέος της γενικής Κυβέρνησης, τέλος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά πως στο διάστημα 2018 -2023 θα μειωθεί αθροιστικά κατά 37%, όταν τον Απρίλιο έβλεπε μείωση 26,2% του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ για την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, το χρέος από 188,1% του ΑΕΠ το 2018 θα μειωθεί στο 176,9% του ΑΕΠ το 2019, θα περιοριστεί στο 169,3% του ΑΕΠ το 2020, θα υποχωρήσει στο 162,7% του ΑΕΠ το 2021, στο 155,1% του ΑΕΠ το 2022 και το 2023 θα μειωθεί στο 151,1% του ΑΕΠ.

Διαβάστε ακόμα:

Επιτέλους αισιοδοξία από ΔΝΤ για την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Photo: Reuters