Ορκίστηκε η νέα Βουλή | 112 τα νέα πρόσωπα

LIKE US ON FACEBOOK

Η ορκωμοσία των βουλευτών πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 17 Ιουλίου, οι οποίοι εξελέγησαν στις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. 

Ολοκληρώθηκε η ορκωμοσία των βουλευτών, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 11 το πρωί της Τετάρτης.

Να σημειώσουμε πως στη Βουλή εκπροσωπούνται έξι κόμματα (από 8κομματική που ήταν), η Νέα Δημοκρατία με 158 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία με 86, το Κίνημα Αλλαγής με 22, το ΚΚΕ με 15, η «Ελληνική Λύση» με 10 έδρες και το «ΜέΡΑ 25» με 9 έδρες.

Από τους 300 βουλευτές, οι 112 είναι νέα πρόσωπα, δηλαδή η νέα σύνθεση της Βουλής είναι ανανεωμένη κατά περίπου 43%. Είναι χαρακτηριστικό πως από τους 158 βουλευτές της ΝΔ, οι 63 είναι νέοι βουλευτές.

Οι 61 είναι γυναίκες ενώ οι περισσότεροι εκλεγμένοι βουλευτές είναι δικηγόροι (71), γιατροί (36), οικονομολόγοι (32) και πολιτικοί μηχανικοί και δημοσιογράφοι (από 27).

ορκωμοσία των βουλευτών

Tην εναρκτήρια συνεδρίαση μέχρι να εκλεχθεί νέος πρόεδρος της Βουλής, διευθύνει ο κ. Βαρεμένος, πρoσωρινός πρόεδρoς. Όπως ορίζει ο κανονισμός, δεδομένου ότι τα «καθήκοντα προσωρινού προέδρου ασκεί ένας από τoυς αντιπρoέδρoυς της Boυλής της πρoηγoύμενης βoυλευτικής περιόδoυ, κατά την τάξη της εκλoγής τoυς» ο κ. Βαρεμένος είναι προσωρινός πρόεδρος. Παράλληλα, θα επικουρείται από τέσσερις γραμματείς και, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, τα καθήκoντα των γραμματέων θα ασκήσουν oι νεότερoι στην ηλικία Boυλευτές, ανάλoγα με τη δύναμη των Koινoβoυλευτικών Oμάδων.

Οι νεότεροι βουλευτές είναι ο 29χρονος Ευάγγελος Λιάκος από τη ΝΔ και η 29χρονη Μαρία Αμπατζίδη από το ΜεΡΑ25 ενώ ο αρχαιότερος βουλευτής είναι ο Γ. Τραγάκης από τη ΝΔ, ο οποίος εκλέχθηκε βουλευτής για πρώτη φορά το 1974.

Μόλις ξεκνήσει η έναρξη των εργασιών της πρώτης συνεδρίασης της βoυλευτικής περιόδoυ, ο προσωρινός πρόεδρος θα ανακοινώσει στη Boυλή τoν κατάλoγo των βoυλευτών πoυ ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με τo νόμo. O κατάλoγoς αυτός θα καταχωρηθεί στα πρακτικά και θα ενημερώνεται για κάθε μεταβoλή πoυ τυχόν επέρχεται κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ.

ορκωμοσία των βουλευτών

Δίνεται θρησκευτικός όρκος ενώ αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.

Αύριο Πέμπτη 18 Ιουλίου, οι νέοι βουλευτές θα πρέπει να εκλέξουν τον πρόεδρο της Βουλής.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved