Οριστικό τέλος σε δώρα και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων

LIKE US ON FACEBOOK

Οριστικό τέλος σε δώρα και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι ακριβώς ορίζει η απόφαση;

Τέλος σε δώρα και επιδόματα δημοσίων υπαλλήλων, όπως αποφάσισε το ΣτΕ. Ουσιαστικά, είναι το επίδομα Χριστουγέννων, το επίδομα Πάσχα και το επίδομα της καλοκαιρινής άδειας (τα λεγόμενα 13ος και 14ος μισθός) των εργαζομένων στο Δημόσιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, (1307-1316) ανέτρεψε μέχρι πρότινος αποφάσεις της 7μελούς σύνθεσης του ΣΤ΄ Τμήματος του ΣτΕ, που είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές των τριών επιδομάτων-δώρων, που έγιναν με το νόμο 4093/2012. Και το θέμα κλείνει οριστικά με μια μη «συμφέρουσα» απόφαση για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Πώς εξηγείται αυτή η κατάργηση των επιδομάτων;

Οι σύμβουλοι του ΣΤΕ αναφέρουν πως η απόφαση αυτή τεκμηριώνεται επαρκώς» και δεν παρίσταται απρόσφορο μέτρο, και μάλιστα προδήλως, για «την επίτευξη των επιδιωκόμενων  σκοπών, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν ήταν αναγκαίο, δεδομένου ότι με αυτό το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, γίνεται προσπάθεια εξοικονόμησης και περιορισμού των διογκωμένων δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία υπαγορεύεται από επιταγές της Ε.Ε. για μείωση του υπερβολικού δημοσίου ελλείμματος».

Μάλιστα, κατά τη λήψη του μέτρου, εξετάστηκε απ’ τον νομοθέτη όχι απλώς το εν γένει επιπέδου διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας, αλλά και ειδικά του επιπέδου διαβίωσης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και το νέο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι δικαστές επισημαίνουν πως ακόμη και με το τέλος των επιδομάτων, οι δημόσιοι υπάλληλοι εξασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια της φτώχειας όσο και με όσους απασχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον κατώτατο βασικό μισθό και ημερομίσθιο.

Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ αναφέρει πως οι περικοπές δεν είναι αντισυνταγματικές καθώς αφορούν το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και εκείνους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ επισημαίνει ότι είναι διαφορετικό το ζήτημα της χορήγησης των επιδομάτων εορτών και αδείας στους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, «οι οποίοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία, σε βάρος της οποίας έχουν επιβληθεί άλλα οικονομικής φύσεως μέτρα».

Πολύ περισσότερο, επισημαίνεται πως «η τυχόν ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων δεν καθιστά, ενόψει των ευρέων περιθωρίων εκτίμησης που απολαμβάνει ο νομοθέτης στη χάραξη της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και του οριακού ελέγχου, στον οποίου υπόκειται κατά τούτο, από μόνη της μη αιτιολογημένη την επίδικη ρύθμιση, ούτε, άλλωστε, υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο η συγκεκριμένη επιλογή, αν, δηλαδή, ο νομοθέτης επέλεξε τον καλύτερο τρόπο χειρισμού του προβλήματος ή αν έπρεπε να είχε ασκήσει διαφορετικά την εξουσία του».

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved