Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα των 534 ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβρη. Ποιες κατηγορίες είναι αυτές;

Oι εν λόγω κατηγορίες εργαζομένων μπορούν από τον Ιούνιο να εντάσσονται στο μέτρο της αναστολής σύμβασης εργασίας και να λαμβάνουν 534 ευρώ τον μήνα.

Η χρονική διάρκεια των αναστολών στην δεύτερη φάση των οικονομικών μέτρων είναι κυμαινόμενη και διαρκεί από έναν μήνα έως και 4 μήνες.

Παρακάτω αναλυτικά οι εργαζόμενοι που μπορούν να λαμβάνουν τα 534 ευρώ μέχρι τον Σεπτέμβρη:

Οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία ημέρας, δηλαδή 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής και έως 534 ευρώ ανά μήνα.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ethnos.gr:

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εστίασης

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ μπορούν :

  • να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή
  • να δηλώσουν νέες αναστολές συμβάσεων για εργαζόμενους που δεν τελούσαν σε αναστολή τον Μάιο

Οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή εργασίας μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους. Η αναστολή μπορεί να διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση που θα μπουν σε αναστολή δικαιούνται έως 534 ευρώ για τον Ιούνιο.

Από 1η Ιουλίου παύουν οι αναστολές και επιστρέφει σε ενεργή απασχόληση το 100% των εργαζομένων. Δικαιούνται επίσης πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ μπορούν:

  • να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή
  • να δηλώσουν νέες αναστολές συμβάσεων για εργαζόμενους που δεν τελούσαν σε αναστολή τον Μάιο

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα ξενοδοχεία 12μηνης διάρκειας. Οι εργοδότες μπορούν να θέτουν σε αναστολή εργασίας μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους (σε περίπτωση που επιθυμούν την εθελοντική αναστολή λειτουργίας).

Σε κάθε περίπτωση όμως η αναστολή μπορεί να διαρκέσει κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να παραμείνουν σε αναστολή έως και 60 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.

Όσοι παραμείνουν διαρκώς σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου θα λάβουν 1.068 ευρώ συνολικά για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο (534 ευρώ ανά μήνα). Δικαιούνται επίσης πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Από 1η Αυγούστου παύουν οι αναστολές και επιστρέφει σε ενεργή απασχόληση το 100% των εργαζομένων.  

Εποχικά εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία

Οι εργοδότες των εποχικών ξενοδοχείων και καταλυμάτων που επαναλειτουργούν υποχρεούνται από 1η Ιουνίου να προβαίνουν στις επαναπροσλήψεις των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχολήθηκαν το 2019 και έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης με βάση το σχετικό νόμο του 1983.

Σύμφωνα με τον νόμο του 1983, ο εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο.

Μετά την επαναπρόσληψη, οι εργοδότες έχουν το δικαίωμα να θέσουν έως και το 100% του προσωπικού σε αναστολή από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου. Για κάθε μήνα παραμονής στην αναστολή οι ξενοδοχοϋπάλληλοι δικαιούνται επίδομα ειδικού σκοπού 534 ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές επί των 534 ευρώ. Το ίδιο πλαίσιο ισχύει και για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων ( ν. 1836/1989).

Αυτό σημαίνει ότι όσοι παραμείνουν σε αναστολή ολόκληρο το 4μηνο θα λάβουν 2.136 ευρώ αθροιστικά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο (534 ευρώ ανά μήνα).

Όμως, σημειώνεται πως υπάρχει ρήτρα για την οριστική ανάκληση των αναστολών συμβάσεων εργασίας και την επιστροφή σε ενεργή απασχόληση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με βάση την πληρότητα του ξενοδοχείου:

  • με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων,
  • με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3,
  • με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση όλων των συμβάσεων.

Για τους υπαλλήλους που θα ανακαλούνται από την αναστολή λόγω πληρότητας, η ειδική αποζημίωση θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής. Για κάθε ημέρα στην αναστολή ο εργαζόμενος θα δικαιούται 17,8 ευρώ.

Εποχικά εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία που δεν θα λειτουργήσουν

Οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι που δεν θα εργαστούν φέτος, καθώς τα ξενοδοχεία στα οποία απασχολούνται δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού έως 30/9.

Δικαιούνται δηλαδή 534 ευρώ ανά μήνα για 4 μήνες, από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου.

Διάβασε ακόμα:

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τα 534 ευρώ | Οι δικαιούχοι