ΟΑΣΘ: Με μειωμένο εισιτήριο η μετακίνηση των πρωτοετών φοιτητών

LIKE US ON FACEBOOK

Με μειωμένο εισιτήριο θα γίνεται η μετακίνηση των πρωτοετών φοιτητών στα λεωφορεία μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έκδοση «πάσου» απ’ τους φοιτητές, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΣΘ.

Όπως δικαιούνται, οι πρωτοετείς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ θα κινούνται μειωμένο εισιτήριο με μοναδική προϋπόθεση να επιδεικνύουν σε ενδεχόμενο έλεγχο την βεβαίωση εγγραφής τους και την αστυνομική τους ταυτότητα, μέχρις ότου να προμηθευτούν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Συγκεκριμένα, ο ΟΑΣΘ διευκρίνισε ότι η μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο γίνεται με την επίδειξη:

  • Της βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα και
  • Της αστυνομικής τους ταυτότητας,

Αυτό μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έκδοσης της ακαδημαϊκής ταυτότητας, η οποία και παρέχει το δικαίωμα καταβολής μειωμένου κομίστρου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για όσο διάστημα αναγράφεται επί αυτής.

Οι υπόλοιποι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ των ελληνικών ιδρυμάτων) πρέπει να επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved