Ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν το ειδικό επίδομα των 720 ευρώ του ΟΑΕΔ; Όσοι διαθέτουν 60 ένσημα εργασίας εντός του έτους που απολύθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό επίδομα του ΟΑΕΔ, το οποίο φτάνει μέχρι και τα 720 ευρώ, μπορούν να διεκδικήσουν όσοι διαθέτουν 60 ένσημα εργασίας εντός του έτους που απολύθηκαν και οι οποίοι δεν λαμβάνουν την τακτική επιδότηση εργασίας.

Πρόκειται για ένα επίδομα που οι δικαιούχοι λαμβάνουν κάθε τρίμηνο, έως τρεις φορές το χρόνο, και ανέρχεται στο ποσό των 240 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά από το επίδομα 720 ευρώ.

Σύμφωνα με το Έθνος, οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας τουλάχιστον 60 ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου και δεν υπάγονται στις κατηγορίες των επαγγελμάτων που δεν δικαιούνται εποχικό επίδομα.

Την ίδια στιγμή, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει γραφτεί στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόληση του Οργανισμού, ενώ θα μπορεί να λαμβάνει το ειδικό επίδομα έως και τρεις φορές το χρόνο.

Εφόσον ο δικαιούχος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο ίδιο έτος, δεν χρειάζεται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων, καθώς αυτή απαιτείται μόνο κατά την πρώτη καταβολή του επιδόματος.

Οι προϋποθέσεις για το ειδικό επίδομα:

  • Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας.
  • Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 ευρώ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στον ΟΑΕΔ, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση του δελτίου ανεργίας ηλεκτρονικά, μέσω του e-services αλλά και μέσω των ΚΕΠ.
  • Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Τα δικαιολογητικά για το ειδικό επίδομα:

  • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
  • ΙΒΑΝ στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Διαβάστε ακόμη:

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό! Ποιοι πάνε δωρεάν διακοπές;