Ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου ανακοινώνει τον νέο τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και όλες τις σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο.

Τις θεμελιώδεις αλλαγές στο Λύκειο και κυρίως στην Τρίτη Λυκείου ανακοίνωσε ο Κώστας Γαβρόγλου σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Παιδείας.

Η πρόταση που σας παρουσιάζουμε διαμορφώθηκε με βάση την πρόταση του ΙΕΠ, του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία που έγινε το 2015-16, των σχετικών συζητήσεων της επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με εκπαιδευτικούς φορείς και εκπαιδευτικούς και μετά από συστηματική μελέτη των συστημάτων που ισχύουν σε άλλες χώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθεί ακόμη ομάδα σχολών ελεύθερης πρόσβασης, αλλαγές για την απόκτηση απολυτηρίου, αλλά και αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών και τις ώρες διδασκαλίας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Συνοπτικά όλες οι αλλαγές στο Λύκειο

Όπως επισήμανε ο κ. Γαβρόγλου, στη Β’ Λυκείου ολοκληρώνονται οι εγκύκλιες σπουδές και δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, όπως αυτές στην Γ’ Λυκείου.

Η Γ’ Λυκείου θα έχει χαρακτήρα προπαρασκευαστικής τάξης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι παρακάτω αλλαγές που ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου αφορούν μόνο τα Γενικά Λύκεια.

Όπως επισήμανε ο Υπουργός Παιδείας, τα ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν να είναι όπως σήμερα «γιατί έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες και αυτό αντανακλάται σε πολλά επίπεδα και στη ζωή και στις αποδόσεις, θέλουμε να σταθεροποιηθούν αυτές οι αλλαγές και θα δούμε τις όποιες αλλαγές χρειάζεται για την αλλαγή στα Πανεπιστήμια», ανάφερε χαρακτηριστικά.

Η μικρή αλλαγή στη Β’ Λυκείου είναι ότι το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας θα αντικατασταθεί από το μάθημα Πολίτης και Δημοκρατία.

Ποιες είναι οι αλλαγές στη Γ’ Λυκείου;

Πολλές θα είναι οι αλλαγές στη Γ’ Λυκείου. Αρχικά, όπως ανακοίνωσε ο κ. Γαβρόγλου οι τρεις ομάδες προσανατολισμού γίνονται τέσσερις, ώστε να αντιστοιχεί η κάθε μια σε κάθε ένα επιστημονικό πεδίο.

  • Αντικαθίσταται το μάθημα των Λατινικών με το μάθημα της Κοινωνιολογίας.
  • Το μάθημα ΑΟΘ εμπλουτίζεται για να αναδειχθεί και η κοινωνική διάσταση της οικονομίας.
  • Κάθε ομάδα προσανατολισμού περιλαμβάνει μόνο τα μαθήματα που θα εξεταστούν και είναι τα ίδια μαθήματα για να πάρουν το απολυτήριο.
  • Καταργούνται οι συντελεστές βαρύτητας. Κανένα μάθημα δεν θα έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από άλλο.
  • Γενικά, προβλέπονται 3 υποχρεωτικά μαθήματα: Μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας (6 διδακτικές ώρες), Θρησκευτικά (1 ώρα), Φυσική Αγωγή (2 ώρες).
  • Στο Γενικό Λύκειο θα προβλέπονται 2 ώρες επιπρόσθετες για τα μαθήματα επιλογής και μπορεί να είναι τα ειδικά μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές (για παράδειγμα το Σχέδιο ή μια ξένη γλώσσα).
  • Η κάθε ομάδα προσανατολισμού θα έχει μόνο 3 μαθήματα από 6 ώρες το καθένα.

Αλλαγές στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές στην τριτοβάθμια μετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου υποχρεούνται να συμπληρώσουν δήλωση προτίμησης με τα δέκα τμήματα στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν κατά προτεραιότητα.

Οι μαθητές που δεν θα υποβάλουν την εν λόγω δήλωση χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια για εκείνη τη χρονιά.

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά τμήμα θα προκύψει ένας αριθμός τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίδιος ή μικρότερος από τον αριθμό των εισακτέων.

Τα τμήματα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων θα υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων ονομάζονται Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ). Τα υπόλοιπα τμήματα ονομάζονται Τμήματα Πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΤΠΠΕ).

Λίγες μέρες μετά την υποβολή της δήλωσης ο μαθητής θα ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΕΠ ή σε ΤΠΠΕ.

Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν: α) αυτές στις οποίες θα περιλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και β) αυτές στις οποίες όλα τα τμήματα είναι ΤΠΠΕ.

Οι μαθητές της δεύτερης κατηγορίας θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές καθώς από τις προτιμήσεις τους δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.

Τον Φεβρουάριο οι μαθητές της πρώτης κατηγορίας θα δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσμευτική.

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές ο βαθμός θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου.

Να επισημάνουμε πως όλες οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν, θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2019-20, δηλαδή από τα παιδιά που φέτος θα ξεκινήσουν να φοιτούν στη Β’ λυκείου.

Διαβάστε επίσης:

Θα αλλάξει η ώρα έναρξης των μαθημάτων στα σχολεία;