Τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό φέρνουν πολλές αλλαγές σε διάφορες τελετές, μεταξύ των οποίων οι γάμοι και οι βαπτίσεις. Τι να κάνεις εάν έχεις δώσει προκαταβολή για γάμο ή βάφτιση αλλά τελικά δεν θα γίνει η τελετή με τον ίδιο αριθμό ατόμων; Παρακάτω όλες οι συμβουλές που χρειάζεσαι.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρουσίασε όλα τα νομικά εργαλεία όσων έχουν εκτεθεί οικονομικά λόγω των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, για τους γάμους και τις βαπτίσεις προβλέπεται ανώτατο όριο 100 καλεσμένων.

Σε πρώτη φάση, το μέτρο ισχύει για το διάστημα από 3 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου 2020 και αφορά:

  • Τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και
  • συνδεόμενες με τις τελετές της περ. α) δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις.

Τα νομικά εργαλεία είναι στη διάθεση όσων:

  • Ακύρωσαν προγραμματισμένη τελετή ή άλλαξαν ημερομηνία ή μείωσαν τον αριθμό των καλεσμένων,
  • έχουν πληρώσει στην επιχείρηση με βάση το αρχικό συμφωνητικό κάποιο χρηματικό ποσό,
  • έχει προκύψει διαφωνία με την επιχείρηση όσον αφορά την τροποποίηση του συμφωνητικού και τυχόν μείωση του τιμήματος ή επιστροφή μέρους της προκαταβολής, και
  • η απευθείας διαπραγμάτευσή τους με την επιχείρηση δεν έχει αποδώσει.

Σ’ όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι καταναλωτές διατηρούν την δυνατότητα εξωδικαστικού συμβιβασμού με την προσφυγή στους φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (φορείς ΕΕΔ), που αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της με αριθμό 70330οικ./2015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1421 Β΄) που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εάν έχεις δώσει προκαταβολή για γάμο ή βάφτιση αλλά δεν μπορείς να αποζημιωθείς απ’ την επιχείρηση, μπορείς να κάνεις την καταγγελία σου στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, ηλεκτρονικά στο email 1520@efpolis.gr, επισυνάπτοντας το σχετικό συμφωνητικό που έχεις υπογράψει με την επιχείρηση, είτε μέσω της γραμμής 1520.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, παρακολουθεί στενά το θέμα και θα παρέμβει σε περίπτωση κατά την οποία θα διαπιστωθεί τυχόν παράβαση των διατάξεων της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Δες ακόμα:

Αναλυτικά η λίστα με το πού φοράμε μάσκα και ποιες είναι οι εξαιρέσεις

Photo: Pexels