8 Μαρτίου, σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Μια ιδιαίτερη μέρα, με ιδιαίτερη σημασία και αξία. Με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα, η Eurostat έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τη θέση της γυναίκας σε διευθυντικές θέσεις.

Οι γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις δεν είναι πολλές στην Ε.Ε., με τα στοιχεία της Eurostat ν’ αναφέρουν πως μόλις το 1/3 των διευθυντικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις καταγράφεται στη Λετονία (56%). Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Εσθονία (49%), η Πολωνία και η Σλοβενία (47%), η Ουγγαρία (43%), η Λιθουανία και η Σουηδία (42%).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Eurostat, σχεδόν 9,4 εκατομμύρια άτομα κατέχουν διευθυντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 6 εκατομμύρια άνδρες (64%) και 3,4 εκατομμύρια γυναίκες (36%). Το ποσοστό αυτό παραμένει σταθερό από το 2012.

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες κατέχουν κάτω από το ένα τρίτο των διευθυντικών θέσεων (32%). Το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις καταγράφεται στη Λετονία (56%). Ακολουθούν η Βουλγαρία και η Εσθονία (49%), η Πολωνία και η Σλοβενία (47%), η Ουγγαρία (43%), η Λιθουανία και η Σουηδία (42%).

Στον αντίποδα, βρίσκεται το Λουξεμβούργο με μόλις το 15% των διευθυντικών θέσεων να καταλαμβάνονται από γυναίκες. Ακολουθεί, η Κύπρος με 23%, η Τσεχία, η Δανία, η Ιταλία και η Ολλανδία με 29% και η Γερμανία με 30%.

Παράλληλα, στην Ε.Ε. οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το 1/4 των μελών του διοικητικού συμβουλίου των εισηγμένων εταιρειών (27%) και λιγότερο από το ένα πέμπτο των ανώτερων στελεχών (17%) το 2018.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ακόμα κι αν αντιπροσωπεύουν περίπου το μισό του συνόλου των απασχολουμένων στην Ε.Ε., οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται μεταξύ των διευθυντών και των στελεχών.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια παρατηρείται στη Γαλλία (44%), στην Ιταλία και τη Σουηδία (36%), στη Φινλανδία (35%) και στη Γερμανία (34%), ενώ τα μικρότερα ποσοστά καταγράφονται στην Εσθονία (8%), την Ελλάδα (9%) και την Μάλτα (10%).

Θυμηθείτε τη σπουδαία ανακοίνωση της Europol πέρυσι την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας:

Για πρώτη φορά μια γυναίκα επικεφαλής στη Europol

Photo: Pixabay