Μια μεγάλη αλλαγή στην εκπαίδευση: Τέλος στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας

LIKE US ON FACEBOOK

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, θα σταματήσει η αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει πως πλέον αυτά τα στοιχεία δεν θα είναι ανάμεσα στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών.

Η συγκεκριμένη αλλαγή στην αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας έρχεται ύστερα από τη σχετική συμμόρφωση του υπουργείου Παιδείας με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφονται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα “myschool”.

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:

Στόχος μας στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις

Σύμφωνα με την ίδια, η Κυβέρνηση παράλληλα μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Έτσι, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και η επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατές με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου

Διαβάστε ακόμα:

Όσα αλλάζουν στα Πανεπιστήμια: Ελάχιστη βάση εισαγωγής και τέλος οι αιώνιοι φοιτητές

Photo: EUROKINISSI
Copyright © iPop 2012 - 2020 | All rights reserved