Μετεξεταστέα η Ελλάδα στην ισότητα των φύλων

LIKE US ON FACEBOOK

Τη θέση της… ντροπής κατέχει η Ελλάδα, καθώς κατέκτησε την τελευταία θέση στην ισότητα των φύλων. Τα στοιχεία θα έπρεπε να προκαλέσουν προβληματισμό για την τόσο αργή πρόοδο που συντελείται στην χώρα μας σ’ αυτό τον τομέα.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για το 2017 έφερε την Ελλάδα στην τελευταία θέση της κατάταξης στην Ε.Ε., σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου.

Σε γενικές γραμμές η πρόοδος στην ισότητα των φύλων κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς σ’ όλη την Ε.Ε., με τη βαθμολογία να είναι μόλις στο 66,2 σε σύνολο 100. Σε σχέση με μια δεκαετία πριν, αυτός ο αριθμός είναι αυξημένος μόλις κατά τέσσερις βαθμούς!

Κι αν δεν ανησύχησες ήδη για τα δεδομένα στην Ε.Ε., τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι ακόμα πιο απογοητευτικά:

Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με 50 βαθμούς και στην πρώτη η Σουηδία με 82,6 βαθμούς.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στους έξι τομείς μέτρησης:

  • Στον τομέα εργασίας, ο οποίος μετράει το βαθμό στον οποίο οι γυναίκες και οι άνδρες μπορούν να ωφεληθούν από την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και τις καλές συνθήκες εργασίας, η Ελλάδα πέτυχε σκορ 64, 2 σε σχέση με μέσο όρο 71,5 στην ΕΕ.
  • Στον τομέα των χρημάτων που μετρά τις ανισότητες μεταξύ των φύλων όσον αφορά την πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και την οικονομική κατάσταση των γυναικών και ανδρών, η Ελλάδα πέτυχε σκορ 70,7 σε σχέση με μέσο όρο 79,6 στην ΕΕ.
  • Στον τομέα της γνώσης που μετρά τις ανισότητες των φύλων στο εκπαιδευτικό επίπεδο, τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση κατά τη διάρκεια της πορείας ζωής και τον διαχωρισμό των φύλων, η Ελλάδα πέτυχε σκορ 55,6 σε σχέση με μέσο όρο 63,4 στην ΕΕ.
  • Στον τομέα του χρόνου, ο οποίος μετρά τις ανισότητες των φύλων στην κατανομή του χρόνου που αφιερώνεται στη φροντίδα και στην οικιακή εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες, η Ελλάδα πέτυχε σκορ 44,7 σε σχέση με μέσο όρο 65,7 στην ΕΕ.
  • Στον τομέα της εξουσίας ο οποίος μετρά την ισότητα των φύλων στις θέσεις λήψης αποφάσεων σε όλους τους πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, η Ελλάδα πετυχαίνει σκορ μόλις 21,7 σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 48,5.
  • Στον τομέα της υγείας, που μετρά την ισότητα των φύλων σε τρεις πτυχές: την κατάσταση της υγείας, την υγιεινή συμπεριφορά και την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, το σκορ της Ελλάδας ανέρχεται στο 83,1 σε σχέση όμως με τον επίσης υψηλότερο ευρωπαϊκό μέσο του 87,4.

Η αρμόδια επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των φύλων, Βέρα Γιούροβα, δήλωσε σχετικά:

Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, επικρατεί ανισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει καθήκον να αναλάβει δράση. Φέτος, θα προτείνω τη λήψη περισσότερων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved