Μετά το… αλαλούμ με την έφοδο της Αστυνομίας σε διαφορετικούς κινηματογράφους κατά την προβολή του “Joker”, έχει ενδιαφέρον να δούμε τι τελικά ισχύει για την παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών από ανήλικους. Τι ορίζει ο νόμος και κατά πόσο τηρείται;

Για την παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών στην Ελλάδα υπάρχουν αυστηροί κανόνες και μάλιστα, πιο αυστηροί από ότι σε άλλες χώρε. Το κατά πόσο τηρούνται είναι μια άλλη… ιστορία. Όσο δηλαδή, τηρείται και η πώληση αλκοόλ και καπνικών;

Ο σχετικός νόμος είναι σε ισχύ από το 2010 και ορίζει ποιες ταινίες αξιολογούνται ως ακατάλληλες και ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τη μη τήρησή του.

Ο νόμος που αναφέρεται στην «αξιολόγηση καταλληλότητας κινηματογραφικού έργου» είναι ο νόμος 3905/2010 (Α’ 219) και συγκεκριμένα το άρθρο 37.

Πότε ένα έργο θεωρείται κατάλληλο;

Πριν από την προβολή κάθε κινηματογραφικού έργου σε κινηματογραφική αίθουσα, υποβάλλεται από τον παραγωγό ή τον διανομέα αίτηση στη Διεύθυνση Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ΔΙ.Κ.Ο.Μ.), προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για παρακολούθηση από ανηλίκους σε κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ΔΙ.Κ.Ο.Μ. εκδίδει πράξη κατάταξης του κινηματογραφικού έργου σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 2, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση των επιτροπών αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων. Για τη χορήγηση της πράξης αυτής καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού λειτουργούν επιτροπές αξιολόγησης καταλληλότητας κινηματογραφικών έργων, τα μέλη των οποίων ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού. Αντικείμενο των επιτροπών είναι η κατάταξη των έργων που έχουν υποβληθεί στη ΔΙ.Κ.Ο.Μ. σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Κατάλληλη για ανηλίκους
  • Περιορισμένης καταλληλότητας (κάτω των 13 ετών)
  • Ακατάλληλη για ανηλίκους (κάτω των 17 ετών)
  • Αυστηρά ακατάλληλη για ανηλίκους (κάτω των 18 ετών)

Απαγορεύεται η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών σε νέους που δεν συμπλήρωσαν το 17ο έτος.

Σε νέους που συμπλήρωσαν το 13ο έτος, επιτρέπεται η παρακολούθηση ταινιών που η επιτροπή νεότητας κατέταξε στην κατηγορία των ταινιών περιορισμένης καταλληλότητας.

παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών

Photo: unsplash/Kilyan Sockalingum

Και ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται;

Η παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών από ανηλίκους φέρει και βαριά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, όποιος επιτρέπει την είσοδό τους στην αίθουσα τιμωρείται με χρηματική ποινή από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Η τέλεση από αμέλεια της πράξης αυτής τιμωρείται με χρηματική ποινή από 500 έως 5.000 ευρώ.

Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ορίζεται ο αριθμός των επιτροπών, η σύνθεσή τους, η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών.

Σε γενικές γραμμές, η Ελλάδα θεωρείται από τις αυστηρές χώρες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για παράδειγμα, το “Joker” είναι “κατάλληλο άνω των 18” στην Ελλάδα, ενώ άλλες χώρες έχουν πιο χαμηλό όριο. Για παράδειγμα, στη Γαλλία είναι «κατάλληλο άνω των 12» και σε Αυστρία και Γερμανία «κατάλληλο άνω των 16».

Διαβάστε επίσης:

Ακόμα και μια ώρα τηλεόρασης είναι καταστροφική για τα παιδιά

Photo: unsplash/Felix Mooneeram