Μεγάλες είναι οι αλλαγές για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, ενώ χιλιάδες μαθητές της Β’ Λυκείου θα πρέπει από φέτος να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό το σχέδιο από το υπουργείο Παιδείας.

Οι τελικές αλλαγές για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές και χιλιάδες μαθητές αγωνιούν για το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι απορίες που έχουν γεννηθεί, όπως είναι αναμενόμενο, είναι πολλές.

Ποια θα είναι οι αλλαγές για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Επαγγελµατικά Λύκεια

Σύμφωνα με το «Έθνος», υπάρχουν ορισμένα Τμήματα που θα δημιουργηθούν χωρίς, όμως, να γνωρίζουμε ακόμη τίποτα για αυτό, ενώ ο χρόνος τελειώνει.

Μεγάλο είναι το μπέρδεμα και για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι εισάγονται µε ποσοστό 20% στα ΤΕΙ, διότι φέτος τα περισσότερα ΤΕΙ θα είναι εξαφανισµένα από τον χάρτη των ΑΕΙ και άρα µαζί θα «εξαφανιστούν» και οι θέσεις που τους αναλογούσαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τα ΤΕΙ Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίου και Στερεάς Ελλάδας θα καταργηθούν. ΤΕΙ θα συνενωθούν με Πανεπιστήμια αλλά ακόμη οι μαθητές δεν μπορούν να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς θα γίνει.

Οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν μάλλον τον Απρίλη ενώ σύμφωνα με τον Κώστα Γαρβόγλου την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί η εξεταστέα ύλη στην οποία θα διαγωνιστούν του χρόνου οι µαθητές στις Πανελλαδικές.

Μόλις, τελειώσουν τη Β Λυκείου οι μαθητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια, το οποίο θα περιλαμβάνει 10 προτιμήσεις Τμημάτων που θέλουν να εισαχθούν.

Φέτος, όµως, στο µηχανογραφικό θα υπάρχουν και νέα Τµήµατα, για τα οποία δεν γνωρίζουν καθόλου το επιστηµονικό τους αντικείµενο, όπως το τµήµα Συστηµάτων Ενέργειας στη Λάρισα, ∆ηµιουργικών Μέσων και Βιοµηχανιών στον Βόλο, ∆ηµόσιας και Ενιαίας Υγείας στην Καρδίτσα κ.ά.

Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, τα Λατινικά θα αντικατασταθούν από την Κοινωνιολογία, χωρίς αυτό να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Οι µαθητές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γνωρίζουν ότι οι εξετάσεις της Γ’ Λυκείου θα γίνονται σε επίπεδο δήµων ή περιφερειών και ο βαθµός του απολυτηρίου θα προσµετράται στην εισαγωγή στα ΑΕΙ κατά 10%. Ενα ερώτηµα που προκύπτει από την ανακοίνωση του νέου συστήµατος είναι εάν θα υπάρχει η δυνατότητα οι µαθητές να διαγωνίζονται σε µαθήµατα που δεν ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο τους, ώστε να µπορούν εν δυνάµει να έχουν πρόσβαση σε Τµήµατα άλλων πεδίων.

Τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης

Αναφορικά με τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης, τα Τμήματα δηλαδή, όπου οι μαθητές θα μπαίνουν μόνο με το απολυτήριο Λυκείου, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά.

Μέχρι στιγµής οι µαθητές πρέπει να ξέρουν ότι:

  1. Γι’ αυτούς που θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές ο βαθµός των εξετάσεων θα διαµορφωθεί κατά 90% από τον µέσο όρο των βαθµών τους στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα και κατά 10% από τον βαθµό του απολυτηρίου. Και αυτό πάντως είναι υπό… εξέταση εάν θα εφαρµοστεί. Τον Ιούλιο Οι µαθητές που θα επιλέξουν τις Πανελλαδικές, µόλις πάρουν τους βαθµούς τους, υποχρεούνται τον Ιούλιο του 2020, µετά τις Πανελλαδικές, να συµπληρώσουν εκ νέου το µηχανογραφικό. Εκεί θα σηµειώσουν όσες επιλογές Τµηµάτων επιθυµούν, ασχέτως του περιεχοµένου του πρώτου µηχανογραφικού και θα εισαχθούν σε αυτά µε βάση τις επιδόσεις τους, όπως ακριβώς ισχύει στο υπάρχον σύστηµα εισαγωγής, συνυπολογίζοντας και τον βαθµό του απολυτηρίου.
  2. Μόλις οι µαθητές τελειώσουν τη Β’ Λυκείου θα καταθέσουν µηχανογραφικό και θα επιλέξουν 10 σχολές. Οσοι δεν το κάνουν, χάνουν το δικαίωµα εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, µε ή χωρίς Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη χρονιά αυτή. Αρα είναι µια σηµαντική διαδικασία αυτή.
  3. Με βάση τις προτιµήσεις των µαθητών και τον αριθµό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τµήµα, θα προκύψει ένας αριθµός Τµηµάτων για τα οποία ο αριθµός των προτιµήσεων θα είναι ίσος ή µικρότερος από τον αριθµό εισακτέων. Αυτά τα Τµήµατα, στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιµων θέσεων, ονοµάζονται «Τµήµατα Ελεύθερης Πρόσβασης» (ΤΕΠ) ή πράσινα Τµήµατα.
  4. Τα υπόλοιπα Τµήµατα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθµός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιµες θέσεις, ονοµάζονται «Τµήµατα Πρόσβασης µόνο µε Πανελλαδικές Εξετάσεις» (ΤΠΠΕ) ή κόκκινα Τµήµατα.

Λίγες µέρες αργότερα ο µαθητής θα ενηµερώνεται για το ποιες από τις προτιµήσεις του αντιστοιχούν σε πράσινα ή κόκκινα Τµήµατα. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

  • Αυτές στις οποίες θα συµπεριλαµβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ.
  • Αυτές στις οποίες όλα τα Τµήµατα είναι ΤΠΠΕ.
  • Οι µαθητές της κατηγορίας (2) θα διαγωνιστούν στις Πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µια και από τις προτιµήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ.

Τον Φεβρουάριο οι µαθητές της κατηγορίας (1) θα δηλώνουν αν θα συµµετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν προτιµούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συµπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσµευτική.

Συγκεκριµένα, ένας µαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου, µπορεί:

  • να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ µέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωµα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή
  • να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ που είχε συµπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τµήµα αυτό µε µόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ’ Λυκείου.

Διαβάστε επίσης:

Αλλαγές στα ΑΕΙ: 11 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό το 2019

Photo: Ιωάννα Γκόλια