Αλλάζουν μετά από 60 ολόκληρα χρόνια οι γνωστές έως τώρα αστυνομικές ταυτότητες. Οι νέες ταυτότητες θα είναι συμβατές με τη νέα τεχνολογία, καθώς θα έχουν μορφή πιστωτικής κάρτας και θα σαρώνονται!

Η διαγωνιστική διαδικασία δημιουργίας ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.) έχει αρχίσει από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, που αποσκοπεί στην έκδοση των νέων Δελτίων Ταυτότητας, μαζί με όλων των εγγράφων ασφαλείας. Οι νέες ταυτότητες είναι γεγονός!

Έχουν σταλθεί οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος σε μεγάλο αριθμό ειδικευμένων φορέων, που αφού υποβάλουν τις προσφορές τους, θα αξιολογηθούν και θα μπει μπρος η κατασκευή των νέων ταυτοτήτων. Οι εταιρείες που θα εκφράσουν ενδιαφέρον, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μια από τις οποίες είναι να έχουν κατασκευάσει ίδια έγγραφα σε άλλες τουλάχιστον δύο χώρες της Ε.Ε.

Οι νέες ελληνικές ταυτότητες θα είναι σε μορφή πιστωτικής κάρτας, τύπου ID-1, με κοινά χαρακτηριστικά ασφαλείας και θα περιλαμβάνουν και Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης, ώστε να αναγνωρίζεται από ειδικά μηχανήματα σάρωσης.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κάνει σαφές ότι οι νέες ταυτότητες, αποτελούν μόνο ένα μέρος από αυτά που προβλέπονται να αλλάξουν, καθώς η δημιουργία του Ο.Π.Σ.Ε.Α. γίνεται και για λόγους οικονομίας και θα αναλάβει την κατασκευή όλων των εγγράφων ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνονται τα διπλώματα οδήγησης, όλα τα ταξιδιωτικά έγγραφα αλλοδαπών, αλλά και η αναβάθμιση των ελληνικών διαβατηρίων.

Με βάση το νέο Ο.Π.Σ.Ε.Α., οι νέες ταυτότητες και τα λοιπά έγραφα ασφαλείας θα συμβαδίζουν με τις σχετικές συστάσεις του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) και των ευρωπαϊκών κανονισμών. Η Ελλάδα ήταν από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης που εκδίδει ταυτότητες χωρίς Μηχανική Ζώνη Ανάγνωσης, και που δεν ακολουθούν τις σχετικές συστάσεις του ICAO (Διεθνής Οργανισμός Αεροπλοΐας).

Η απόφαση της Ε.Ε. για την κατασκευή νέων ταυτοτήτων έχει παρθεί, από τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται ο κανονισμός. Αφού γίνει αυτό, όλες οι χώρες μέλη θα έχουν ένα περιθώριο 24 μηνών για την κατασκευή των εγγράφων ασφαλείας των πολιτών τους.

Με την Εκτελεστική Απόφαση C (2018) 7774 final της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30/11/2018) καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές – πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των Κρατών Μελών.

Μέσα στις απαιτούμενες προδιαγραφές για τις ταυτότητες, συμπεριλαμβάνεται ειδικός κωδικός και Ζώνη Ειδικής Ανάγνωσης, που θα αναγνωρίζεται από τα μηχανήματα σάρωσης στα αεροδρόμια, λιμάνια και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Επίσης, μετά από κοινή απόφαση, μέλλεται και η ενσωμάτωση chip, χωρίς επαφή, που θα εμπεριέχει τα βιομετρικά στοιχεία του κατόχου, δηλαδή την ψηφιακή φωτογραφία του και δύο δακτυλικά αποτυπώματα (αριστερός και δεξιός δείκτης).

Οι ψηφιακές προδιαγραφές ασφαλείας χωρίζονται σε 7 Ζώνες:

Εμπρόσθια Όψη

Ζώνη 1: Αριθμός ταυτότητας (card number)
Ζώνη 2: Φύλο/Sex (Άρρεν/Θήλυ-Male/Female), Επώνυμο, Όνομα, Ημερομηνία Γέννησης, Ιθαγένεια
Ζώνη 3: Ημερομηνία λήξης, Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας, Αρχή Έκδοσης
Ζώνη 4: Υπογραφή κατόχου
Ζώνη 5: Φωτογραφία

Οπίσθια όψη

Ζώνη 6: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης, Ομάδα Αίματος, Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα
Ζώνη 7: Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης/ Machine Readable Zone-MRZ

Στη νέα ταυτότητα έχουν τοποθετηθεί ο Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας, Όνομα Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ/HELLENIC REPUBLIC), Τύπος Εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/IDENTITY CARD), Σήμα ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) για ενσωματωμένο RFID chip.

Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης θα περιέχεται η φωτογραφία, τα στοιχεία κατόχου, το ύψος κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους ηλικίας), στοιχεία που απαιτούνται για Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δήμος εγγραφής, αριθμός δημοτολογίου, τόπος έκδοσης δελτίου.

νέες ταυτότητες

νέες ταυτότητες

Με βάση τους αρμόδιους παράγοντες του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, η αλλαγή ταυτοτήτων και των άλλων εγγράφων, θα μπορέσει να περιορίσει τη πλαστογράφηση, αλλά και θα ελέγξει την παράνομη μετανάστευση και την τρομοκρατία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ελεύθερη κυκλοφορία ανάμεσα στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα διαβατήρια η αναβάθμιση θα επέλθει με την ενσωμάτωση του τσιπ, με τη μορφή που θα έχουν οι νέες ταυτότητες, που θα είναι πιο εξελιγμένες.

Στα έντυπα ασφαλείας, την κατασκευή των οποίων θα έχει το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.), εκτός από τις ταυτότητες και τα διαβατήρια των Ελλήνων πολιτών, συγκαταλέγονται αναλυτικά:

  • Διπλωματικά – Υπηρεσιακά Διαβατήρια,
  • Ταξιδιωτικά Έγγραφα Σύμβασης του ΟΗΕ 1951 για πρόσφυγες,
  • Ταξιδιωτικά Έγγραφα Σύμβασης του ΟΗΕ 1954 για απάτριδες,
  • Άδειες Ικανότητας Οδήγησης (υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών),
  • Άδειες Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών (υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής)
  •  Άδειες διαμονής ενιαίου τύπου Ομογενών Αλβανίας – Τουρκίας (Δ/νση Αλλοδαπών ΑΕΑ),
  • Άδειες Διαμονής Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας (Υπηρεσίας Ασύλου),
  • Υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας Αστυνομικού προσωπικού.

Δες και αυτό:

Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες θα μοιάζουν κάπως έτσι (Photo)