Παράταση για τα αδήλωτα εισοδήματα | Όσα πρέπει να γνωρίζεις

LIKE US ON FACEBOOK

Παράταση δόθηκε για τα αδήλωτα εισοδήματα φυσικών προσώπων και εταιρειών απ’ τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών. Εντατικοί έλεγχοι απ’ τις ΔΟΥ.

Το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε την παράταση για την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδημάτων προηγούμενων χρόνω. Όσοι φορολογούμενοι, δηλαδή, δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ή έχουν υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις για πάσης φύσεως φόρους, απ’ το 2001 έως και το 2016 μπορούν μέχρι αύριο να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές εκπρόθεσμες δηλώσεις κερδίζοντας σημαντικές μειώσεις στους πρόσθετους φόρους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς επίσης και απαλλαγή από ποινικές κυρώσεις για τη διάπραξη αδικημάτων μεγάλης φοροδιαφυγής.

Ποιοι φορολογούμενοι εξαιρούνται απ’ τη ρύθμιση:

Ύστερα από απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής (την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1165/2017) προβλέπεται ότι θα τίθενται εκτός των ρυθμίσεων για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και επομένως θα χάνουν τα ευεργετήματα των εν λόγω ρυθμίσεων:

Φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ήδη ή επιθυμούν να υποβάλουν μέχρι αύριο δηλώσεις με βάση τις διατάξεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016, αλλά εκδόθηκαν σε βάρος τους αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για τα λεγόμενα «βασικά αδικήματα» του ν. 3691/2008 για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τρομοκρατικές πράξεις, παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, δωροληψία, σωματεμπορία, ηλεκτρονική απάτη, διακίνηση ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλία κ.λπ.), εκτός των αδικημάτων φοροδιαφυγής.

Η απώλεια των ευεργετημάτων των ρυθμίσεων του ν. 4446/2016 δεν θα επέρχεται εφόσον ο φορολογούμενος αποδείξει ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στη δήλωση οικειοθελούς αποκάλυψης δεν προέρχονται από το έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση κατά τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016 περίπου 100.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν αποκαλύψει κεφάλαια που αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν στους φορολογούμενους αυτούς υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Εντατικοί οι έλεγχοι στις ΔΟΥ

Πιο εντατικοί έλεγχοι αναμένονται απ’ τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις ΔΟΥ με προτεραιότητα τις φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται στις 31-12-2017.

Ιδιαίτερη βάση θα δοθεί σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος της χρήσης του 2011, για τις οποίες η πενταετής περίοδος παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου λήγει στο τέλος του 2017, καθώς επίσης και σε υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος της χρήσης του 2006, για τις οποίες έχουν στη διάθεσή τους «συμπληρωματικά στοιχεία» για φοροδιαφυγή τα οποία δεν υπήρχαν πριν από την πάροδο της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής της συγκεκριμένης χρήσης.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved