Κοινωνικό μέρισμα 710 εκ. ευρώ δίνει η Κυβέρνηση, ενώ κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης στη Βουλή η σχετική τροπολογία για το κοινωνικό μέρισμα.

Κοινωνικό μέρισμα 710 εκ. ευρώ αποφασίστηκε από την Κυβέρνηση και θα καταβληθεί μέσα στο 2018, όπως ορίζει η τροπολογία για το κοινωνικό μέρισμα για την στήριξη των οικονομικά αδύναμων προσώπων και ευάλωτων νοικοκυριών.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το καταβαλλόμενο ποσό δύναται να αυξηθεί, εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές συνθήκες κατά τον χρόνο έκδοσής της.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζονται τα κριτήρια εισοδήματος, οι κατηγορίες των δικαιούχων, η βάση και ο τρόπος υπολογισμού του, το ακριβές ποσό του διανεμόμενου Κοινωνικού Μερίσματος ανά κατηγορία δικαιούχου, οι προϋποθέσεις, ο φορέας, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και ο τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα.

Διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία για το κοινωνικό μέρισμα

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και μεταξύ άλλων, επισήμανε πως με τις τροπολογίες μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ κατά 30% για εκατομμύρια φορολογούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, σε σύνολο 5,9 εκατομμυρίων ιδιοκτητών τα 3,5 εκατομμύρια δηλαδή 60% των ιδιοκτητών θα έχουν μείωση ΕΝΦΙΑ 30%. Ακόμα ένα εκατομμύριο δηλαδή το 17% των ιδιοκτητών θα έχει μείωση 20% και άλλο μισό εκατομμύριο δηλαδή 10% των ιδιοκτητών θα έχει μείωση 10%. “Μειώνουμε μεσοσταθμικά τον ΕΝΦΙΑ 10% αλλά για ένα μεγάλο μέρος πολιτών η μείωση είναι μεγαλύτερη – συντριπτικά υπέρ ενός μεγάλου μέρους της μεσαίας τάξης.

Διαβάστε επίσης:

Τα θετικά μέτρα που θα δούμε όλοι το επόμενο διάστημα