Οι σημαντικότερες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν πλέον ένα «σπίτι»… Αυτό δεν είναι άλλο απ’ το echrcaselaw.com του δικηγόρου Βασίλη Χειρδάρη, ο οποίος αποφάσισε με τους συνεργάτες του να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για να ενημερώνει πολίτες και νομικούς σχετικά με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, τη διαδικασία προσφυγής σ΄αυτό και να παρουσιάσει, να αναδείξει και να ασκήσει κριτική στις σημαντικότερες αποφάσεις του.

Τι συμβαίνει όταν κάποιος αρνείται να χορηγήσει άδεια για αλλαγή φύλου; Παραβιάζεται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής; Φυσικά, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα ότι μια τέτοια κίνηση παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Η περίληψη της απόφασης

Η άρνηση χορήγησης άδειας πρόσβασης στην επέμβαση αλλαγής φύλου προσέβαλε το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί «αναγκαία» η προκύπτουσα επέμβαση στο δικαίωμα του ενάγοντος για την τήρηση της ιδιωτικής του ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε, ομόφωνα, ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της ΕΣΔΑ.

Χρησιμότητα

Η άρνηση να προχωρήσει σε αλλαγή φύλου θίγει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Διάταξη

Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της ΕΣΔΑ.

Πραγματικά περιστατικά

Η υπόθεση αφορούσε την άρνηση των τουρκικών αρχών να χορηγήσουν άδεια για την εγχείρηση αλλαγής φύλου με την αιτιολογία ότι το πρόσωπο αυτό, μια τρανσέξουαλ, δεν ήταν μόνιμα ανίκανο να τεκνοποιήσει.

Το Στρασβούργο αποφασίζει…

Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι η δυνατότητα των τρανσεξουαλικών ατόμων να έχουν πλήρη απόλαυση του δικαιώματος στην προσωπική ανάπτυξη και τη σωματική και ηθική ακεραιότητα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Εκτίμησε ότι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η άρνηση της αρχικής αιτήσεως του προσφεύγοντος για πρόσβαση σε τέτοια επέμβαση έγινε βάσει σχετικής αιτιολογίας, δεν ήταν επαρκής. Δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί «αναγκαία» η προκύπτουσα επέμβαση στο δικαίωμα του ενάγοντος για την τήρηση της ιδιωτικής του ζωής σε μια δημοκρατική κοινωνία. Με την πολυετή άρνηση παροχής στον αιτούντα της δυνατότητας υποβολής σε μια τέτοια επέμβαση, το κράτος είχε παραβιάσει το δικαίωμά του για την τήρηση της ιδιωτικής του ζωής.

Βασίλης Χειρδάρης
www.echrcaselaw.com

Διαβάστε ακόμα:

Γιατί είναι σημαντική η αναγνώριση της ταυτότητας φύλου;