Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις άδειες των εργαζομένων έγινε γνωστή σήμερα Τρίτη και αφορά το ζήτημα της μεταφοράς της θερινής άδειες.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις άδειες των εργαζομένων, ορίζει πως η συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη για τη μεταφορά της θερινής άδειας είναι άκυρη.

Ακόμη, στην ίδια απόφαση από το εργατικό τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου, ορίζεται πως αν ο εργοδότης δεν έχει χορηγήσει όλη την άδεια στον μισθωτό κατά τη διάρκεια του έτους, είναι υποχρεωμένος, να καταβάλλει τις αποδοχές του μήνα που θα λάμβανε την άδεια,  προσαυξημένες κατά 100%.

Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται μετά από μια περίπτωση τραπεζοϋπαλλήλου και ο Άρειος Πάγος έκρινε πως σκοπός του Συντάγματος (άρθρο 28), της διεθνούς σύμβασης 52/1936 για τους κανόνες χορήγησης αδειών μετ΄ αποδοχών, της Ελληνικής εργατικής νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών 93/104 και 2003/88, είναι «να εξασφαλισθεί με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας,  η περιοδική ανάπαυση και η ανανέωση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων του εργαζομένου για τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής του υγείας».

Επομένως, δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, ούτε να μεταφερθούν οι ημέρες της ετήσιας άδειας στον επόμενο χρόνο ή στα μεθεπόμενα έτη, «με συνέπεια να είναι ανίσχυρη (άκυρη) κατά τα άρθρα 174 και 180 του Αστικού Κώδικα τέτοια συμφωνία», όπως ορίζει ο Άρειος Πάγος.

Ο εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στο μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, να είναι υποχρεωμένος, από το τέλος του αντίστοιχου έτους, να καταβάλλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας, και μάλιστα με προσαύξηση κατά 100% σε περίπτωση υπαιτιότητάς του, μη δυνάμενος να εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή του προς το μισθωτό με τη χορήγηση σ’ αυτόν των παραπάνω ημερών αδείας και τον συμψηφισμό αυτών προς το ανύπαρκτο σύνολο ήδη συσσωρευμένων ημερών άδειας περασμένων ετών, που δεν του χορηγήθηκαν

Τέλος, οι δικαστές διευκρινίζουν πως «η προσαύξηση 100% αφορά μόνον στις αποδοχές και όχι στο επίδομα αδείας, αφού ο νόμος αναφέρεται ρητά στις αποδοχές αδείας και όχι στο επίδομα».

Διαβάστε επίσης:

Με sms η δήλωση υπερωριών από 1η Ιουλίου | Όσα πρέπει να ξέρεις