Πιο γρήγορα μπορούν να βγουν σε συνταξιοδότηση χιλιάδες διαδοχικά και παράλληλα ασφαλισμένοι σε δύο πρώην Ταμεία. Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, αποσαφηνίζεται το νέο καθεστώς που ισχύει με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου και επεξηγεί τις δυνατότητες που έχουν οι παράλληλα ασφαλισμένοι για θεμελίωση του δικαιώματος.

Με βάση πληροφορίες από την εφημερίδα “Έθνος”, τις νέες οδηγίες, πολλοί έχουν πλέον την ευκαιρία να “κόψουν” χρόνια και να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη, κάνοντας χρήση διατάξεων κυρίως από το πρ. ΙΚΑ, ακόμη κι αν ο πρ. ΟΑΕΕ ή το πρ. ΕΤΑΑ και νυν ΕΦΚΑ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισής τους. Ποιες οι ευνοϊκές αλλαγές στον τρόπο συνταξιοδότησης;

Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές που επέρχονται και δίνουν την ευκαιρία για γρηγορότερη συνταξιοδότηση, είναι αυτές οι δύο:

  •  Aποσαφηνίζεται ότι το όριο ηλικίας που ο ΟΑΕΕ ως τελευταίος φορέας “διαβιβάζει” την αίτηση συνταξιοδότησης όταν δεν πληρούνται σε αυτόν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι το 60ο, και όχι το 62ο Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης, με αυτό το δεδομένο, αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν απορριφθεί γι’ αυτόν τον λόγο δεν αποκλείεται να επανεξετασθούν. Εφόσον ο ασφαλισμένος δεν θεμελιώνει αυτοτελώς δικαίωμα σε έναν πρώην φορέα και επιθυμεί να θεμελιώσει με τις διατάξεις της διαδοχικής και εφόσον ο πρ. ΟΑΕΕ είναι ο τελευταίος φορέας ασφάλισης, τότε διαβιβάζεται η αίτηση στο ΙΚΑ για να κριθεί με τις ευνοϊκότερες διατάξεις των μισθωτών όταν ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τα 60 και όχι τα 62.
  • Ο μη παράλληλος χρόνος που παλαιότερα διαχωριζόταν μπορεί τώρα να αξιοποιηθεί ως διαδοχικός, ώστε να θεμελιώσει κάποιος δικαίωμα αργότερα. Ο ασφαλισμένος δηλαδή, επιλέγει από το παράλληλο και μη παράλληλο διάστημα τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει για τη θεμελίωση με τον πλέον συμφέροντα γι’ αυτόν τρόπο. Ευνοημένες είναι κυρίως οι γυναίκες παλαιές ασφαλισμένες που μπορούν να θεμελιώσουν με τις διατάξεις ΙΚΑ ως μάνες ανηλίκων, και να αποχωρήσουν νωρίτερα.

Διάβασε και αυτό:

Αυτοί μπορούν να βγουν στη σύνταξη απ’ τα 58