Εξαντλητικές οι νέες ποινές για την παραβίαση του ΚΟΚ

LIKE US ON FACEBOOK

Ο μήνας Ιούλιος, όπως αποδεικνύεται, είναι μήνας αλλαγών. Αλλαγές στις προμήθειες των ΑΤΜ και τώρα αλλαγές στις ποινές για παραβίαση του ΚΟΚ, με τις τελευταίες να χτυπούν ηχηρά το συναγερμό στα αυτιά των Ελλήνων οδηγών.

Ο νέος Ποινικός Κώδικας – Ν 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄ 95/11.6.2019) που ψηφίσθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις αρχές του μήνα με έναρξη ισχύος την 1 Ιουλίου, ουσιαστικά καταργεί τον Ποινικό Κώδικα που ίσχυε από την 1 Ιανουαρίου 1951 και προβαίνει στη ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος των ποινών, την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων, την κατάργηση των πταισμάτων, καθώς και τον εξορθολογισμό των οικονομικών εγκλημάτων.

Έτσι σύμφωνα με τον νέο Κώδικα όποιος,

  1. έχει καταναλώσει ποσότητα οινοπνεύματος
  2. έχει κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών
  3. είναι σωματικά και πνευματικά εξαντλημένος
  4. οδηγεί όχημα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης
  5. οδηγεί σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες
  6. οδηγεί όχημα που είναι τεχνικά ανασφαλές ή με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο

θα τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή με χρηματική ποινή, εάν από την πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα.

Αντίθετα, θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο:

  • με κάθειρξη έως δέκα έτη αν η πράξη του είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου
  • με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου ανθρώπου.

Ενώ, εάν προκλήθηκε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ισόβια κάθειρξη.

Τέλος, για όποιους οδηγούν επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη τους αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved