Αν εργάζεσαι αλλά είσαι ακόμα φοιτητής, τότε έχεις επιπλέον άδεια κάθε χρόνο για τις εξετάσεις της σχολής σου. Διάβασε παρακάτω όλα όσα ισχύουν για τις άδειες των φοιτητών.

Ένας εργαζόμενος φοιτητής δικαιούται επιπλέον άδεια 30 εργάσιμων ημερών τον χρόνο άνευ αποδοχών και άνευ ενσήμων. Αυτό ισχύει για όλους τους εργαζόμενους σπουδαστές- φοιτητές που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός της επιπλέον άδειας είναι το να μπορούν οι φοιτητές να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ΟΑΕΔ, και οι σπουδαστές των ΙΕΚ που εποπτεύονται από το Δημόσιο δικαιούνται την άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών, αλλά και οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου (ανεξαρτήτου ηλικίας) μόνον για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

Οι άνω των 28 ετών φοιτητές πρέπει να φέρουν βεβαίωση από τη σχολή τους που να αναφέρει την ημερομηνία της πρώτης τους εγγραφής. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την άδεια των 30 ημερών άνευ αποδοχών αλλά για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της κάθε σχολής συν δύο επιπλέον, δηλαδή σύνολο έξι έτη ή επτά αν πρόκειται για Πολυτεχνικές ή Ιατρικές σχολές.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται στην Ελλάδα και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα (τόσο στον Ελλαδικό χώρο είτε στην Αλλοδαπή) για σπουδές έως 2 έτη, δικαιούνται ανά έτος δέκα ημέρες φοιτητική άδεια άνευ αποδοχών.

Τονίζεται ότι άδεια 30 ημερών δικαιούνται και όσοι συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου και εργάζονται στον Ιδιωτικό Τομέα.

Δεν υπάρχει όριο προϋπηρεσίας για την χορήγηση της φοιτητικής αδείας.

Διαβάστε ακόμα:

Τι αλλάζει στις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων;