Η εργασία στις 28 Οκτωβρίου μπορεί να είναι εκνευριστική και “μαρτυρική” γιατί είναι αργία, αλλά υπάρχουν και δικαιώματα για τους εργαζομένους. Όσα προβλέπει η ΓΣΕΕ.

Η εθνική εορτή είναι την Κυριακή ωστόσο, πολλοί εργάζονται. Κι η εργασία στις 28 Οκτωβρίου ίσως να μην είναι και η πιο ευχάριστη. Σε ανακοίνωσή τους, η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνουν τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της 28ης Οκτωβρίου.

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις αργίες που από το νόμο έχουν χαρακτηρισθεί ως προαιρετικές, εκτός εάν έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Εφόσον η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με την ημέρα Κυριακή,  κανονικά θεωρείται αργία ούτως ή άλλως. Ωστόσο, ορισμένοι εργαζόμενοι που ενδεχομένως απασχοληθούν την 28η Οκτώβρη σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και αργίες, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν τι δικαιούνται.

Εργασία στις 28 Οκτωβρίου; Δες τι ισχύει για την αμοιβή

  • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  • Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  • Αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των 5 ωρών δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής (όπως και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν».

Διαβάστε επίσης:

Έτσι θα δηλώνονται πλέον οι υπερωρίες των εργαζομένων