Δημιουργούνται προσωρινοί ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι στην Αθήνα, όπως εισηγείται Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την τροπολογία θεσπίζονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της Αθήνας κι όχι μόνο.

Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί το παράδειγμα άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων και σύμφωνα με την τροπολογία οι προσωρινοί διάδρομοι κίνησης πεζών, αλλά και οι ποδηλατόδρομοι, θα κάνουν την πόλη πιο λειτουργική.

Προσωρινοί ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι στην Αθήνα: Τι ακριβώς ισχύει;

Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

  • Να δημιουργούνται προσωρινοί  διάδρομοι κίνησης πεζών.
  • Να δημιουργούνται προσωρινοί ποδηλατόδρομοι.
  • Να γίνεται προσωρινός χαρακτηρισμός ως πεζόδρομων, τοπικών οδών με αυξημένη κίνηση πεζών και συγκεντρωμένες χρήσεις εστίασης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και για την ασφαλή κίνηση των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζομένων ατόμων.
  • Να δημιουργούνται «περιοχές ήπιας κυκλοφορίας» σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

Επιπλέον το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκπονεί ήδη έναν οδηγό εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών που θα σταλεί στους Δήμους.

Αυτός θα περιλαμβάνει τις καλές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και θα δίνει οδηγίες:

  • Για την ανακατανομή του οδικού χώρου
  • Τη δημιουργία προσωρινών λωρίδων κίνησης του ποδηλάτου
  • Τις ειδικές παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας
  • Τη δημιουργία προσωρινών επεκτάσεων πεζοδρομίων και λωρίδων πεζών.

Ακόμη θα περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για τη δημιουργία προσωρινών επεκτάσεων πεζοδρομίων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια.

Για το θέμα αυτό ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η παρέμβαση μας για τη δημιουργία προσωρινών ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων ακολουθεί το παράδειγμα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων και είναι ένα ακόμα όπλο ενάντια στη διασπορά του κορονοϊού. Έτσι περιορίζουμε τον συγχρωτισμό κατά τις μετακινήσεις. Ταυτόχρονα όμως ενθαρρύνουμε το ποδήλατο που είναι το πιο φιλικό στο περιβάλλον μέσο μετακίνησης.  Οι παρεμβάσεις αυτές είναι προσωρινές αλλά είμαι βέβαιος ότι θα μας δείξουν το δρόμο για πιο μόνιμες επιλογές. Οι πόλεις μας έχουν ανάγκη από περισσότερο ελεύθερο χώρο για πεζούς και ποδηλάτες

Διάβασε ακόμα:

Τι περιλαμβάνει ο “μεγάλος περίπατος της Αθήνας” | Αλλάζει όψη το κέντρο