Μια κίνηση, η οποία θα γλιτώσει απ’ τους πολίτες πολύτιμο χρόνο που σπαταλούσαν για να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ για τυχόν μεταβολές στις αστυνομικές τους ταυτότητες. Γίνεται πράξη η σύνδεση η ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως έγινε γνωστό, η ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας τίθενται σε λειτουργία απ’ την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019.

Μ’ αυτό τον τρόπο οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση των χρονοβόρων επισκέψεων και συναλλαγών στις ΔΟΥ.

Η διασύνδεση αποτελεί υλοποίηση της απόφασης Α. 1164/2019 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο είχε υπογραφεί με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι σημαίνει στην πράξη η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.

Με τη διασύνδεση, η ΑΑΔΕ ενημερώνεται αυτόματα για τις μεταβολές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας (έκδοση, αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση).

Έτσι, ο πολίτης δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται την εφορία, αλλά λαμβάνει σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του θυρίδα στο TAXISnet, που τον ενημερώνει για το γεγονός της αυτόματης μεταβολής.

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν λάβει εντός δεκαημέρου σχετικό μήνυμα μέσω του TAXISnet, τότε θα πρέπει να προσέλθει στη αρμόδια ΔΟΥ.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο διασύνδεσης της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα κάνει σίγουρα τη ζωή μας πιο εύκολη!