Θεμελιώδεις αρχές παραβιάζονται με την κράτηση στις τουρκικές φυλακές των δυο Ελλήνων στρατιωτικών Άγγελου Μητρετώδη και Δημητρίου Κούκλατζη, αναφέρουν οι Έλληνες Δικαστές.

Έντονη είναι η ανησυχία που εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες σχετικά με την επί τέσσερις μήνες κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική Ένωση, μέλος της Magistrats Européens pour la démocratie et les libertés –MEDEL (Ευρωπαίοι Δικαστικοί Λειτουργοί για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες), αναφέρει ότι παραβιάζονται κατάφωρα οι θεμελιώδεις διεθνείς και ευρωπαϊκές αρχές περί απαγγελίας συγκεκριμένης κατηγορίας και περί δημόσιας και δίκαιης δίκης για τους Μητρετώδη – Κούκλατζη.

Η ανακοίνωση μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι «η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα προβλέπουν ότι κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα η υπόθεσή του να δικαστεί δίκαια και δημόσια από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο, που έχει συσταθεί με νόμο, το οποίο θα αποφασίσει για το βάσιμο κάθε κατηγορίας σχετικά με ποινικό αδίκημα, η οποία έχει απαγγελθεί εναντίον του», ενώ προσθέτει ακόμη πως:

Επιπροσθέτως, το άρθρο 5 παρ. 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπει ότι όποιος συλλαμβάνεται θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως, σε γλώσσα που καταλαβαίνει, για τα αίτια της σύλληψής του και για οποιαδήποτε κατηγορία σε βάρος του

Τέλος, η εταιρεία σημειώνει ακόμη για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς πως «οι τουρκικές δικαστικές αρχές με σεβασμό στα δικαιώματα των υπό κράτηση στρατιωτικών και στην αρχή του κράτους δικαίου οφείλουν να ευθυγραμμισθούν με τις επιταγές των παραπάνω Διεθνών και Ευρωπαϊκών κειμένων περί ταχείας και δίκαιης δίκης».

Η ανακοίνωση της Ένωσης αναμένεται να διαβιβαστεί στη ΜEDEL, ενώ στη συνέχεια θα υποβληθεί αίτημα και θα εγγραφεί ως ζήτημα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Διαβάστε επίσης:

Στο ΝΑΤΟ η υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

Photo: DHA