Παρόλο που η κυβέρνηση δείχνει να είναι εξαιρετικά αισιόδοξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, με έκθεση του, εφιστά τη προσοχή στα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες απο επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

225 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι οφειλές επιχειρήσεων και ιδιωτών προς το δημόσιο, κυρίως σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, και προς τις τράπεζες λόγω των δανείων που δεν εξυπηρετούνται.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αγγίζουν τα 130 δισεκατομμύρια και οι οφειλές προς τις τράπεζες τα 95 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στην έκθεση του το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αναλύει πως το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων και ασφαλισμένων προς το δημόσιο ξεπερνάει τα 130 δισ. ευρώ, δηλαδή το 73% του ΑΕΠ. Συνοπτικά, 46,7 δισ. προέρχονται από φορολογικά πρόστιμα και πρόσθετα τέλη ασφαλιστικών οφειλών, 22,9 δισ. από κύριες ασφαλιστικές οφειλές, 21,6 δισ. από ΦΠΑ, 18,8 δισ. από φόρους εισοδήματος και 10,6 δις από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων. Άλλα 4,7 δισ. αφορούν λοιπές κατηγορίες φορολογικών οφειλών (τα 2,7 δισ. είναι φόροι περιουσίας) και τα υπόλοιπα 5,8 δισ. είναι μη φορολογικές οφειλές (καταλογισμοί, αχρεωστήτως καταβληθέντα, κλπ.).

Στην έκθεση οι συντάκτες της εκφέρουν άποψη και για μακροπρόθεσμα ζητήματα:«Στο εφεξής, η οικονομική πολιτική θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της στην αντιμετώπιση των προβληματικών αποθεμάτων (stocks) που δημιούργησε η μακρόχρονη οικονομική κρίση στους ισολογισμούς της ελληνικής οικονομίας. Κάθε ένας από τους επιμέρους τομείς που την απαρτίζουν (δημόσιο, τράπεζες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά) αντιμετωπίζει τις δικές του ανοιχτές απαιτήσεις και υποχρεώσεις»

Ενώ συμπληρώνει ότι: «θα χρειαστεί χρόνο, καλοσχεδιασμένες παρεμβάσεις και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οικονομία. Κυρίως όμως θα χρειαστεί ένα στρατηγικό σχέδιο μακράς πνοής που εκ των πραγμάτων θα υπερβαίνει τη θητεία μιας κυβέρνησης. Συνεπώς, τα βασικά του στοιχεία θα πρέπει να τεθούν σε δημόσιο διάλογο προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ελάχιστη συναίνεση»

Το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής αγγίζει και το θέμα του χρέους τονίζοντας: «Το ελληνικό κράτος έχει ένα υψηλό δημόσιο χρέος περίπου 330 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου ανήκει στον επίσημο τομέα των κρατών μελών της Ευρωζώνης, δηλαδή η εξυπηρέτησή του αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευσης. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η οικονομία είναι η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή του εργατικού δυναμικού που απασχολείται ή είναι διατεθειμένο να απασχοληθεί ως βασικός συντελεστής στην εγχώρια παραγωγική διαδικασία».

Διαβάστε επίσης:

Συμφωνούν για το ελληνικό χρέος στην Ουάσινγκτον