Βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 37,5 εκατ. ευρώ χορήγησε η Ευρωπαΐκη Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ).

Η έκτακτη βοήθεια από την Κομισιόν χορηγήθηκε για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστών στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε συμπληρωματική βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 37,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των μεταναστών στην Ελλάδα.

Στην σχετική ανακοίνωση που έγινε σήμερα, 1η Αυγούστου, αναφέρεται ότι οι ελληνικές αρχές θα λάβουν 31,1 εκατ. ευρώ προκειμένου να στηριχθούν οι προσωρινές υπηρεσίες που προσφέρονται στους μετανάστες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η διερμηνεία και η σίτιση, και η βελτίωση της υποδομής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο του Έβρου, στη Βόρεια Ελλάδα.

Η επιπλέον χρηματοδότηση θα συμβάλλει επίσης στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων διαμονής σε υφιστάμενες και νέες εγκαταστάσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Επιπλέον, ποσό ύψους 6,4 εκατ. ευρώ χορηγήθηκε στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και παροχή στήριξης όσον αφορά τη διαχείριση των εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες τοποθεσίες στην ηπειρωτική χώρα.

Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε ότι:

«Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στήριξης όλων των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν μεταναστευτικές πιέσεις — είτε πρόκειται για την Ανατολική, την Κεντρική ή τη Δυτική Μεσόγειο. Η μετανάστευση αποτελεί ευρωπαϊκή πρόκληση και χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή λύση η οποία δεν θα αφήνει κανένα κράτος μέλος αβοήθητο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή από το 2015 και, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, εξακολουθούμε να παρέχουμε τη συνδρομή μας στη χώρα σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Η πολιτική, επιχειρησιακή και οικονομική ενίσχυση της Επιτροπής προς την Ελλάδα παραμένει έμπρακτη και διαρκής».

Η έκτακτη βοήθεια προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη του 2015

Η σημερινή απόφαση χρηματοδότησης προστίθεται στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους 1,6 δισ. ευρώ που έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2015. Η χορήγηση αυτή είχε στόχο να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές προκλήσεις στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), η Ελλάδα έχει λάβει 456,5 εκατ. ευρώ σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, επιπλέον των 561 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη χορηγηθεί, στο πλαίσιο των εν λόγω ταμείων, για το εθνικό πρόγραμμα της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020.

Διαβάστε επίσης:

«Πράσινο» φως για την τελευταία δόση προς την Ελλάδα