Έκτακτη οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες

Νέα οικονομική βοήθεια έρχεται να προστεθεί στο συνολικό ποσό που έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, για την διαχείριση της ανθρωπιστικής κρίσης, λόγω των προσφυγικών ροών στη χώρα μας. Στα 180 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η έκτακτη οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής ανακοινώθηκε σε συνάντηση του επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας … Continue reading Έκτακτη οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα για τους πρόσφυγες