Περνούν στην ιστορία πλέον τα έντυπα βιβλιάρια υγείας, αφού έχουν καταργηθεί κι επίσημα με την υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε σε ΦΕΚ και ξεκίνησε την ισχύ της στις 14 Μαρτίου 2019.

Κι αφού δεν θα χρησιμοποιήσουμε ξανά βιβλιάρια υγείας, πώς γίνεται η εισαγωγή σε νοσοκομείο; Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε νέα διευκρινιστική ανακοίνωση προκειμένου να ενημερώσει τους ασφαλισμένους.

Όταν κάποιος ασφαλισμένος χρειάζεται να κάνει εισαγωγή σε νοσοκομείο, θα πιστοποιείται πλέον με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κ.α.).

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ:

«Σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-3-2019).

Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, Κέντρα Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρασης, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα , διαβατήριο κ.α.)».

Σταδιακά η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας προκειμένου να καλύπτονται οι παροχές σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ και οι παροχές σε χρήμα από τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ θα γίνεται με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ενώ οι δικαιούχοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους οι οποίοι λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους, από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, προβλέπεται η διατήρηση των βιβλιαρίων για την αναγραφή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με την παροχή αυτή.

Διαβάστε ακόμα:

Τι είναι ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας που αντικαθιστά τα βιβλιάρια;