Σήμερα, Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για το τέλος των Capital Controls στην Ελλάδα.

Τέλος τα Capital Controls στην Ελλάδα. Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών στάλθηκε σήμερα προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση θα υπάρξει τροποποίηση στους περιορισμούς για τις αναλήψεις μετρητών καθώς και στην μεταφορά μετρητών και κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι οι περιορισμοί αυτοί είχαν θεσπιστεί με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις 18 Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση του Υπουργού γίνεται κατάργηση των δύο πυλώνων του οδικού χάρτη των capital controls και έτσι παύουν οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων εντός της χώρας.

Επιπλέον γίνεται μια σταδιακή άρση στους περιορισμούς που υπάρχουν στον τρίτο πυλώνα ο οποίος αφορά τις μετακινήσεις κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Επιτρέπονται πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα.
  • Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ.
  • Αυξάνεται με την δημοσίευση της απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
  • Διευκολύνονται με την δημοσίευση της απόφασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας  από το δίκτυο των υποκαταστημάτων  οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.
  • Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην  Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης, το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι γίνεται ένα ακόμα βήμα για την σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών που υπάρχουν για την ανάληψη μετρητών και στην μεταφορά κεφαλαίων, της 15ης Μαΐου 2017.

Επιπλέον το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι στόχος είναι η πλήρη άρση των περιορισμών όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διασφαλίζοντας, όμως, και την χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα.

Διαβάστε επίσης:

Τσακαλώτος: Απαντά για τις συντάξεις, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τη χαλάρωση των capital controls