Δύο προϋποθέσεις για την ελάφρυνση του χρέους αναφέρει ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στην απολογιστική έκθεση για το Eurogroup του Μαΐου.

Δύο προϋποθέσεις για την ελάφρυνση του χρέους και την υλοποίηση των μέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση, έθεσε ο Μάρτιο Σεντέντο στην απολογιστική του έκθεση για το Eurogroup του Μαΐου.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε πως στην προηγούμενη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μια πρώτη, «αρχική ανταλλαγή απόψεων επί του πακέτου των μέτρων ελάφρυνσης, το οποίο θα εφαρμοστεί εφόσον κριθεί αναγκαίο και εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το πρόγραμμα βοήθειας».

Πραγματοποιήσαμε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του χρέους η οποία θα υλοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος στο βαθμό που είναι απαραίτητη (to the extent necessary), υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος

Όπως δήλωσε ο κ. Σεντένο, έχουν εξουσιοδοτηθεί οι θεσμοί να κάνουν μια τελική ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους ώστε να είναι δυνατό στη συνέχεια να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα πιθανά μέτρα για την ελάφρυνση.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο EuroWorking Group της Πέμπτης στο Παρίσι, όπου το χρέος θα βρεθεί στο επίκεντρο. 

Στην επιστολή του, ο κ. Σεντένο, χαιρέτισε και την τεχνική συμφωνία στο πλαίσιο της τελευταία αξιολόγησης, την οποία χαρακτήρισε και ορόσημο για την ολοκλήρωσή της.

Αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις, ο Μάριο Σεντένο επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα μέχρι και την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 21 Ιουνίου.

Αυτό θα μας επιτρέψει να λάβουμε την πολιτική απόφαση για το κλείσιμο της αξιολόγησης, την ολοκλήρωση του προγράμματος, τη λήψη των πιθανών μέτρων για το χρέος, το μεταμνημονιακό πλαίσιο εποπτείας και την εκταμίευση της τελευταίας δόσης

Πάντως, ο κ. Σεντένο έχει δηλώσει πως στόχος είναι ένα σχέδιο ελάφρυνσης του χρέους το οποίο πρέπει να είναι αξιόπιστο προς τις αγορές, με ή χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντός των συμφωνηθεισών γραμμών. Αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η επιμήκυνση μπορεί να φθάσει έως και τα 15 χρόνια. Αυτό είναι που συζητείται. Μαζί με άλλα μέτρα για το χρέος τα οποία επίσης θα εξεταστούν τώρα

Διαβάστε επίσης:

«Ραντεβού» στο Παρίσι για το ελληνικό χρέος