Όλοι οι εργαζόμενοι ανυπομονούν να τους καταβληθεί το δώρο Πάσχα και το Υπουργείο Εργασίας δημοσίευσε ορισμένες διευκρινίσεις. Πότε καταβάλλεται το δώρο Πάσχα και τι προβλέπει η νομοθεσία;

Διευκρινίσεις για το δώρο Πάσχα εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας με ανακοίνωσή του, σημειώνοντας πως αυτό θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου.

Παράλληλα, διευκρινίζεται πως το δώρο Πάσχα καταβάλλεται μόνο σε χρήμα και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε άλλο είδος. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση απ’ το Υπουργείο Εργασίας:

  • Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος Πάσχα 2018 είναι η ύπαρξη απασχόλησης (εργασιακής σχέσης) του μισθωτού μέσα στο χρονικό διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 30-04-2018.
  • Ως βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σχέσης.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Δώρου Πάσχα και ως εκ τούτου παραβίασης της σχετικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια κατά τόπους Τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους και τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να κινηθεί η αυτόφωρος διαδικασία. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) θα είναι στη διάθεση των εργαζομένων όλη την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί το νόμιμο δικαίωμα τους στο Δώρο Πάσχα.

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχοντας σαν κορυφαία προτεραιότητα την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, θα αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για την πλήρη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.

Διάβασε πώς θα υπολογίσεις το δώρο Πάσχα.