Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο: Πώς χτίζεται

LIKE US ON FACEBOOK

Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο, σύμφωνα με τροπολογία που πέρασε από το υπουργείο Οικονομικών και συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με τις 120 δόσεις. Τι προβλέπει και πώς χτίζεται το ακατάσχετο όριο;

Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο για περίπου 1.200.000 οφειλέτες προς το Δημόσιο. Δηλαδή, η τροπολογία την οποία κατέθεσαν οι κκ Μπαλαούρας και Μαντάς προβλέπει την αύξηση του ποσού από το 1.250 που είναι σήμερα το όριο.

Η αποδέσμευση δηλαδή των οφειλετών θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο που σημειώνουν οι οφειλέτες στην τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, δηλαδή απ’ το πόσο συνεπείς ή μη είναι κατά την αποπληρωμή των μηνιαίων δόσεων των ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας, κατάσχεση που έχει επιβληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση στα χέρια τρίτων κατά τις διατάξεις των άρθρων 30Α και 30Β του ν.δ. 356/1974 σε καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού ή τοποθετήσεις λογαριασμών πληρωμών, κοινών ή ατομικών, περιορίζεται για έναν μοναδικό λογαριασμό, εφόσον:

  • έχουν τακτοποιηθεί στο σύνολό τους με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής οι ατομικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του καθ’ ού η κατάσχεση προς τη Φορολογική Διοίκηση καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής και τηρούνται οι όροι των ρυθμίσεων αυτών,
  • έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα η δόση της ρύθμισης του δεύτερου ημερολογιακού μήνα που προηγείται του μήνα χορήγησης του περιορισμού της κατάσχεσης και
  • προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση «μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού».

 Πώς θα υπολογίζεται ο περιορισμός της κατάσχεσης

Σύμφωνα με την τροπολογία, όταν το ποσό της δόσης της ρύθμισης έχει εξοφληθεί εμπρόθεσμα κατά τον προηγούμενο μήνα, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 3 και το ποσό που θα προκύπτει θα αποτελεί το ακατάσχετο όριο που θα ισχύει για ένα μήνα.

Στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε περισσότερες από μια ρυθμίσεις, τότε το ακατάσχετο ποσό θα υπολογίζεται για κάθε ρύθμιση ξεχωριστά και όχι στο σύνολό τους.

Παράλληλα, αν ο φορολογούμενος ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού, χάσει τη ρύθμιση οφειλών (στην περίπτωση που δεν καταβάλλει τη δόση για δύο συνεχόμενες φορές), τότε χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται και για τις κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για την είσπραξη οφειλών που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Τα χρέη του 2018 μπαίνουν στον εξωδικαστικό

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή, στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα καταβληθούν και χρέη του 2018.

Η ρύθμιση αυτή, η οποία -σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου φέρει και τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών- αναμενόταν από τις αρχές του έτους.

Πλέον οι οφειλέτες προς τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, εργαζόμενους και λοιπούς πιστωτές θα μπορούν να ρυθμίσουν και τις οφειλές που βεβαιώθηκαν ή γεννήθηκαν και το περασμένο έτος, αντί για τις 3/12/2017 που ίσχυε έως σήμερα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η ρύθμιση αυτή δεν θα καταλαμβάνει μόνο τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από εδώ και στο εξής, αλλά και αυτές που είναι εκκρεμείς, δηλαδή δεν έχουν εξεταστεί ακόμα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα τροπολογία για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ | Τι αλλάζει
Copyright © iPop 2012 - 2020 | All rights reserved