Αλλάζει το σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση ενώ η Κυβέρνηση σχεδιάζει την πρόσληψη 15.000 μόνιμων, όπως έχει ήδη προαναγγείλει. Τι θα ισχύει με το νέο σύστημα. Τα κριτήρια και το σύστημα μοριοδότησης.

Αλλάζει το σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση και όλες τις αλλαγές παρουσίασε επίσημα σήμερα Πέμπτη το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου,προβλέπονται 15.000 μόνιμοι διορισμοί μέσα σε μία τριετία και ειδικότερα 4.500 διορισμοί το 2019 στην Ειδική Αγωγή, 5.250 το 2020 και 5.250 το 2021 για τις ανάγκες και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης συνολικά.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Παιδείας, η Κυβέρνηση συγκροτεί την πρότασή της με τους εξής βασικούς άξονες υλοποίησης:

 • την προκήρυξη και ευθύνη της διαδικασίας αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ με σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων μέσω προκήρυξης κάθε δύο χρόνια,
 • οι προβλέψεις του ν. 3848/2010 και του γραπτού διαγωνισμού καταργούνται,
  τίθεται σε ισχύ ενιαίο σύστημα μοριοδότησης για μόνιμους και αναπληρωτές,
 • συντάσσεται ενιαίος πίνακας που θα χρησιμοποιείται τόσο για τον διορισμό μονίμων όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
 • προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής Επάρκειας όσων εκπαιδευτικών δεν τη διαθέτουν.
  Κριτήρια

Το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση | Τα κριτήρια

 • προϋπηρεσία αναπληρωτών έως και τους 120 μήνες,
 • ακαδημαϊκά προσόντα,
 • κοινωνικά κριτήρια (τέκνα, αναπηρία).

Όπως σημειώνει το υπουργείο, το προτεινόμενο σύστημα μοριοδότησης επιδιώκει:

 • να αξιοποιηθεί η πολύτιμη εκπαιδευτική εμπειρία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με στόχο την απορρόφηση μεγάλου μέρους όσων για χρόνια στηρίζουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και ταυτόχρονα,
 • να μην αποκλείονται από ουσιαστική διεκδίκηση των προκηρυγμένων θέσεων  νέοι εκπαιδευτικοί με μικρή ή χωρίς προϋπηρεσία αλλά με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα.

Στην κατεύθυνση αυτή, όπως επισημαίνεται, αποδίδεται ίση βαρύτητα στην προϋπηρεσία και στα ακαδημαϊκά προσόντα:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα

 • Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.
 • Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες
 • Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες
 • Ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» 7 μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» 14 μονάδες και με χαρακτηρισμό «Άριστα» 21 μονάδες.
 • Γνώση μιας ξένης γλώσσας:

  Άριστη γνώση: 8 μονάδες.
  Πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες.
  Καλή γνώση: 4 μονάδες.
  Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) : 4 μονάδες.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες.

Όπως διευκρινίζεται, το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι 120 μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

 • Μια μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες, 120 μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες.

Κοινωνικά κριτήρια

 • Αριθμός τέκνων
 • Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου.

Διαβάστε αναλυτικά:

Είναι οριστικό: Αυτό είναι το νέο σύστημα των Πανελλαδικών