Η ποιότητα των υδάτων είναι πολύ σημαντική και σε γενικές γραμμές παραμένει υψηλή στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι χώρες με τα πιο καθαρά νερά και ποια η θέση της Ελλάδας στην λίστα αυτή; 

Αναμφίβολα, η Ελλάδα διαθέτει ένα σωρό παραλίες με καθαρά νερά, όμως ποιες είναι οι χώρες με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρώπη;

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ή EEA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας σύμφωνα με την οποία, από τους 22.295 χώρους που ελέγχθηκαν, το 84,6% είχε εξαιρετική ποιότητα νερού. Η μελέτη κάλυψε περιοχές από 27 έθνη.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένας καλός οδηγός για το πού μπορούν να βρουν οι κολυμβητές τα πιο ποιοτικά ύδατα κολύμβησης.

Η ανάλυσε που έγινε ανά χώρα έδειξε πως σε πέντε χώρες –Κύπρος, Αυστρία, Μάλτα, Ελλάδα και Κροατία– τουλάχιστον το 95% των υδάτων κολύμβησης ήταν άριστης ποιότητας με την Κύπρο να κρατάει την σκυτάλη της χώρας με τα πιο καθαρά νερά. Από όλες τις χώρες που μελετήθηκαν, η Πολωνία ήταν η μόνη με λιγότερο από το 50% των υδάτων κολύμβησης να χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά.

χώρες με τα πιο καθαρά νερά

Σύμφωνα με τον ΕΟΠ, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 40 έτη, όταν και εκδόθηκε η οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης. Η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση στο πλαίσιο της οδηγίας, σε συνδυασμό με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που αφορούν το περιβάλλον, όπως η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (1991), έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στα ύδατα κολύμβησης. Ως εκ τούτου, ολοένα και περισσότερες περιοχές όχι μόνο πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα, αλλά έχουν επίσης βελτιώσει την ποιότητά τους ώστε να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

Διάβασε ακόμα:

Γαλάζιες σημαίες: Οι καθαρές παραλίες της Ελλάδας | Δεύτερη παγκοσμίως η χώρα μας

Photo: Pixabay