Αυτά είναι τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου. Είσαι δικαιούχος;

Τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου, εισοδηματικά και περιουσιακά δημοσιεύτηκαν και επίσημα στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορούν περισσότερα από 500.000 ωφελούμενα νοικοκυριά. Δημοσιεύτηκαν, λοιπόν, τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου που όπως ορίζει η ΚΥΑ, θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ πρόκειται να διατεθούν 600 εκατ. ευρώ για την κάλυψη ποσού ύψους 70 – 210 … Continue reading Αυτά είναι τα κριτήρια για το επίδομα ενοικίου. Είσαι δικαιούχος;