Αυτά είναι τα αυστηρά μέτρα της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας

LIKE US ON FACEBOOK

Ανακοινώθηκαν σήμερα Δευτέρα τα μέτρα της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας, με ομόφωνη απόφαση και των «28» μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά της παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου ανακοινώθηκαν τα μέτρα της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας από τους 28 υπουργούς εξωτερικών υποθέσεων της Ένωσης.

Το ΚΥΠΕ έχει ήδη εξασφαλίσει την τελική του έκδοση του κειμένου που υπογράφηκε. Τι αποφασίστηκε μεταξύ άλλων; Το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία περί ολοκληρωμένων αερομεταφορών, να μειώσει την προενταξιακή βοήθειας προς την Τουρκία για το 2020, ενώ παράλληλα, καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επανεξετάσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων οι 28 αποφάσισαν την αναστολή των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία περί ολοκληρωμένων αερομεταφορών και συμφωνούν στο να να μην διεξάγεται προς το παρόν το Συμβούλιο Σύνδεσης και άλλες συναντήσεις των διαλόγων υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας.

Την ίδια στιγμή, οι 28 αποφάσισαν ομόφωνα τη μείωση της προενταξιακής βοήθειας προς την Τουρκία για το 2020 και καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επανεξετάσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες στην Τουρκία, ιδίως σε ό, τι αφορά τα δάνεια με κρατική στήριξη.

Tο Συμβούλιο εξακολουθεί να παρακολουθεί το θέμα στενά και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου, καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις εργασίες για επιλογές για στοχοθετημένα μέτρα ενόψει των συνεχιζόμενων ενεργειών γεωτρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο… Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις και θα επανέλθει σε αυτό το θέμα όπως αρμόζει

Παράλληλα, όπως αναφέρει το κείμενο που δημοσιεύει το ΚΥΠΕ, οι 28 υπενθυμίζουν τα «συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 και τα προηγούμενα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ιδίως τα συμπεράσματα της 20ής Ιουνίου 2019 και εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ε.Ε.  να σταματήσει παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία συνέχισε τις εργασίες γεώτρησης δυτικά της Κύπρου και ξεκίνησε μια δεύτερη επιχείρηση γεώτρησης βορειοανατολικά της Κύπρου στα κυπριακά χωρικά ύδατα.

Στο κείμενο επαναλαμβάνεται για ακόμη μια φορά πως αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν σημαντικά τις σχέσεις της Ε.Ε. με την Τουρκία και την καλεί να σταματήσει αυτές τις παράνομες ενέργειες, να ενεργεί με πνεύμα καλής γειτονίας και να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Το Συμβούλιο, καλωσορίζοντας την πρόσκληση της κυβέρνησης της Κύπρου να διαπραγματευτεί με την Τουρκία, επισημαίνει ότι η οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί με θετικό διάλογο και διαπραγμάτευση, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας

Όπως αναφέρουν οι 28, «η ΕΕ παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών που έχουν αναληφθεί από τον ΟΗΕ για συνεργασία με τα μέρη, με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας η Τουρκία να δεσμεύεται και να συνεισφέρει σε μια τέτοια διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών της πτυχών, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΣΑΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο

Photo: Reuters

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved