Απ’ τον Μάιο ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί για χρέη στο Δημόσιο

LIKE US ON FACEBOOK

Απ’ τον Μάιο ξεκινούν ηλεκτρονικά οι πλειστηριασμοί για χρέη στο Δημόσιο. Οι εν λόγω πλειστηριασμοί, όπως αναφέρεται στη σχετική τροπολογία, θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Το απόγευμα της Παρασκευής κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που εξισώνει τη διαδικασία που ισχύει για τις τράπεζες με αυτή που ισχύει για το Δημόσιο.

«Για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά την 30η Απριλίου 2018, ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται στη γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού», αναφέρει η τροπολογία.

Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται όχι μόνο για τα χρέη προς την εφορία, αλλά και για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και δήμους.

Η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφέρει τα εξής:

  • Ορίζεται ότι οι πλειστηριασμοί διενεργούνται αδαπάνως για το Δημόσιο με ηλεκτρονικά μέσα από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό υπάλληλο του πλειστηριασμού.
  • Προβλέπονται μεγαλύτερες προθεσμίες για την κοινοποίηση στον οφειλέτη του προγράμματος πλειστηριασμού, την αποστολή στον συμβολαιογράφο των σχετικών εγγράφων, την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου γα άλλα χρέη στον οφειλέτη προς αυτό.
  • Καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της περίληψης του προγράμματος πλειστηριασμού το οποίο δημοσιεύεται αδαπάνως για το Δημόσιο με επιμέλεια δικαστικού επιμελητή στην ιστοσελίδα δημοσιευμάτων πλειστηριασμών.
  • Τροποποιείται το άρθρο 61 σχετικά με την κατάταξη του Δημοσίου σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κινητού ή ακίνητου κατά οφειλέτη του, σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή του πτωχευτικού κώδικα.
Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved