Ανακαλείται νοθευμένος καφές espresso απ’ τον ΕΦΕΤ!

LIKE US ON FACEBOOK

Ανακαλείται νοθευμένος καφές espresso απ’ τον ΕΦΕΤ με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ποιος είναι αυτός ο καφές;

Ανακαλείται νοθευμένος καφές espesso καθώς ενώ πωλείται ως «αλεσμένος 100% Arabica Gold» είναι νοθευμένος σε υψηλό ποσοστό με καφέ ποικιλίας Robusta.

Ειδικότερα, ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, διαπίστωσε, μετά από δειγματοληψία και εργαστηριακή ανάλυση που διενεργήθηκε σε εξειδικευμένο εργαστήριο δοκιμών στη Γαλλία, ότι το προϊόν «Καφές espresso αλεσμένος 100% Arabica Gold, συσκευασμένος, με εμπορική ονομασία Danesi Caffe Espresso Italiano Gold Quality, βάρους 250 g, αριθμού παρτίδας L12, ημερομηνίας λήξης 19/12/2020, προέλευσης Ιταλίας, εταιρείας παραγωγής και συσκευασίας DANESI CAFFE SPA – ROMA», είναι νοθευμένο σε υψηλό ποσοστό με καφέ ποικιλίας Robusta.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε από τις εμπλεκόμενες στην διακίνηση του προϊόντος επιχειρήσεις την άμεση ανάκληση / απόσυρση της ανωτέρω παρτίδας L12, ημερομηνίας λήξης 19/12/2020, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο εν λόγω έλεγχος που αφορούσε στην αυθεντικότητα – γνησιότητα καφέ ποικιλίας Arabica εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ελέγχων του ΕΦΕΤ για την καταπολέμηση δόλιων πρακτικών και νοθείας στα τρόφιμα με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

νοθευμένος καφές

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη (και μάλλον ούτε η τελευταία φορά) που ο ΕΦΕΤ ανακαλεί νοθευμένο προϊόν, καθώς τα περιστατικά διαρκώς πληθαίνουν και ο ΕΦΕΤ με τη σειρά του διαρκώς κάνει εντατικούς ελέγχους.

Credits: Annie Spratt/ Unsplash

Copyright © iPop 2012 - 2017 | All rights reserved