Αλλάζουν τα παράβολα για το δίπλωμα οδήγησης, και ουσιαστικά ενοποιούνται, χωρίς, ωστόσο, να καταργηθούν εντελώς τα παλιά. Όσα πρέπει να γνωρίζετε εάν παίρνετε άδεια οδήγησης για πρώτη φορά ή βγάζετε νέα λόγω κλοπής.

Απ’ τις 10 Φεβρουαρίου 2020, με εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών, αλλάζουν τα παράβολα για το δίπλωμα οδήγησης κι αυτό αφορά τόσο όσους παίρνουν για πρώτη φορά άδεια όσο και εκείνους, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν υφιστάμενες άδειες οδήγησης αλλά και να τις αντικαταστήσουν λόγω κλοπής ή αλλοίωσης.

Τα νέα ενοποιημένα παράβολα για το δίπλωμα οδήγησης

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών, η εισαγωγή των νέων ενοποιημένων παραβόλων αποφασίστηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου τόσο των πολιτών που εκδίδουν/πληρώνουν e-παράβολα όσο και των υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χρησιµοποιούν και τα δεσµεύουν.

Τα νέα παράβολα, τα οποία ουσιαστικά θα ενοποιούν σε ένα, δύο ή περισσότερα ήδη υφιστάμενα (π.χ. εκτύπωση εντύπου άδειας και τέλος χαρτοσήμου), είναι διαθέσιμα από τις 10 Φεβρουαρίου 2020 χωρίς την κατάργηση των παλαιών.

Δείτε τι ισχύει με το προσωρινό δίπλωμα απ’ τη μέρα της εξέτασης.

Οι κατηγορίες των νέων ενιαίων παραβόλων είναι οι εξής:

  • Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 18,00 ευρώ).
  • Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 27,02 ευρώ).
  • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 90,15 ευρώ).
  • Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15 ευρώ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00 ευρώ και τέλος χαρτοσήµου 108,15 ευρώ).

Διαβάστε ακόμα:

Εμπρός πίσω… στο παλιό καθεστώς για τις άδειες οδήγησης!