Καθυστερήσεις, αλλαγές, πιο αυστηροί νόμοι και κάπου μέσα σε όλα αυτά έχουμε χαθεί!5 +1 αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης που πρέπει να γνωρίζεις.

Βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει ορισμένες διατάξεις για τη χορήγηση ή ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες, προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση. 6 αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης από το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών που πρέπει να γνωρίζεις.

Πιο συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις επικαιροποιούνται και βελτιώνονται τα Παραρτήματα του νόμου για το δίπλωμα οδήγησης, αποκαθιστώντας παράλληλα, παρατηρηθείσες στρεβλώσεις και προβλήματα.

5 +1 αλλαγές στο δίπλωμα οδήγησης που πρέπει να γνωρίζεις

  1. Ως προς την παροχή δικαιώματος διενέργειας ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και σε ιατρούς, οι οποίοι συμμετέχουν ή είναι μέλη ιατρικής εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής, κατόπιν βέβαια συνάψεως της προβλεπόμενης συμβάσεως με την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  2. Ως προς την παροχή της δυνατότητας χορήγησης ή ανανέωσης άδειας οδήγησης σε υποψήφιους οδηγούς, σε περίπτωση κνημιαίου ή χαμηλότερου ακρωτηριασμού ενός κάτω άκρου, με την προϋπόθεση τοποθέτησης πρόσθετου τεχνητού μέλους και εφόσον το άλλο κάτω άκρο είναι υγιές, σε όχημα με αυτόματη επιλογή της σχέσης μετάδοσης και επιπλέον με ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά σε περίπτωση κνημιαίου ή χαμηλότερου ακρωτηριασμού του δεξιού κάτω άκρου, προκειμένου να αντισταθμίζεται το κινητικό έλλειμμα ούτως ώστε το όχημα να οδηγείται με ασφάλεια, ύστερα από απόφαση του ορθοπεδικού ή του οργάνου το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από τις οικείες διατάξεις.
  3. Ως προς την αύξηση της χρονικής διάρκειας ισχύος της χορηγηθείσας ή ανανεωμένης άδειας οδήγησης σε περιπτώσεις Ημιπάρεσης ή Ημιπληγίας λόγω συγγενών διαταραχών (π.χ. εγκεφαλική παράλυση) από δύο (2) σε πέντε (5) χρόνια.
  4. Ως προς την προσθήκη της ειδικότητας του «νεφρολόγου» στις συναφείς ειδικότητες του παθολόγου, οι οποίες δύνανται να διενεργούν ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών.
  5. Ως προς την αντικατάσταση της λέξης «κωφάλαλος» με τον επίσημο επιστημονικά τεκμηριωμένο όρο «κωφός».
  6. Ως προς την αποκατάσταση της στρέβλωσης, η οποία συνίστατο στο γεγονός ότι, αναφορικά με την περίπτωση υποψηφίου οδηγού ή οδηγού που πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, στο π.δ. 51/2012 γινόταν αναφορά σε γνωμάτευση διαβητολόγου ιατρού, ενώ, η έννοια του διαβητολόγου στην Ελλάδα, την παρούσα χρονική στιγμή, υφίσταται μόνο ως μετεκπαίδευση που δύνανται να κάνουν ιατροί του κρατικού τομέα μετά από διετή εργασία σε αναγνωρισμένα διαβητολογικά κέντρα.

Διάβασε σε ποια ηλικία θα πρέπει να δώσεις ξανά για το δίπλωμα οδήγησης. 

Διαβάστε επίσης:

Και να θέλεις να δώσεις για δίπλωμα οδήγησης, τώρα δεν μπορείς!

Photo: Unsplash/Jessica Furtney