Αλλαγές στις πληρωμές με κάρτα

Αλλαγές εφαρμόζονται στις πληρωμές με κάρτα απ’ τις 14 Σεπτεμβρίου, αφού θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συναλλαγές που διενεργούνται με τη χρήση καρτών πληρωμών, χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων. Οι μικροαλλαγές που θα εφαρμοστούν απ’ τις 14 Σεπτεμβρίου θα επηρεάσουν σ’ ένα βαθμό τις συναλλαγές μας με κάρτα, αλλά … Continue reading Αλλαγές στις πληρωμές με κάρτα