Σταδιακά η ηλικία των 4 έως 5 χρονών, είναι η ηλικία που θα πηγαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο όπως αναφέρει η διάταξη του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία κατατέθηκε την Τρίτη, 13/2, στη Βουλή.

Η ένταξη και φοίτηση που θα πηγαίνουν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο από αυτή  την νεαρή ηλικία θα σηματοδοτηθεί από το επόμενο σχολικό έτος, 2018 – 2019 όπως λέει η διάταξη – άρθρο που εμπεριέχεται μέσα στο νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας, για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά  το άρθρο 33, το όλο εγχέιρημα θα εφαρμοστεί αρχικά σε δήμους, οι οποίοι θα προτιμηθούν σύμφωνα με το ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, αφού πρώτα υπήρξε ανάλογη είσηγηση  των γνωστών Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα έχουν προκληθεί αντιδράσεις από την ΚΕΔΕ και από την ΠΟΕ, οι οποίες θεωρούν ότι θα μπεί «λουκέτο» σε δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ενώ αναμένονται να υπάρξουν και απολύσεις.

Τι λέει πιο αναλυτικά το άρθρο 33

Στό άρθρο 33 του Σ/Ν «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις υπογραμμίζονται για τα εξής για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαιδευση:

  1.  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:«3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του.»Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών.»
  3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:«4. Η φοίτηση όσων νηπίων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική σε όλη τη χώρα, ενώ για τα νήπια που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών, σύμφωνα με την παρ. 3 γίνεται υποχρεωτική σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019, κατά δήμους, οι οποίοι ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985.»
  4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:«5. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το Νηπιαγωγείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο Δημοτικό, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.»