όταν σταματάς το κάπνισμα
Σερφάρω

Κόψε το κάπνισμα με βοηθό το κινητό σου

Πόσες φορές πριν ανάψεις το τσιγάρο, λες θα είναι το τελευταίο πως θα πετάξεις το πακέτο και τέλος…αλλά τελικά αγοράζεις

1 415 416