ψύχωση
Είμαι

Και όμως υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά σε νιώθουν!

Μία σπάνια και όμως αληθινή κατάσταση που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι είναι η «συναισθησία». Για εσένα που πρώτη φορά ακούς την

1 33 34