αφεντικό
Είμαι

Τα καλά αφεντικά δεν λένε ποτέ αυτές τις λέξεις στους εργαζομένους

Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τα αφεντικά ως ιδιότροπα και αυστηρά. Η εικόνα μας για αυτά δεν είναι και η

1 296 297